تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان جلفا»

بدون خلاصه ویرایش
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان ارسی|ارسی]]
|list1='''[[ارسی (جلفا)|ارسی]]'''{{•}}[[زاویه (جلفا)|زاویه]]{{•}}[[سیه‌سران]]{{•}}[[قشلاق (جلفا)|قشلاق]]{{•}}[[لیوارجان]]{{•}}[[نوشیروان]]
|group2=[[دهستان داران|داران]]
|list2=[[احمدآباد (جلفا)|احمدآباد]]{{•}}[[افشار (جلفا)|افشار]]{{•}}[[الوان (جلفا)|الوان]]{{•}}'''[[داران (جلفا)|داران]]'''{{•}}[[مرازاد]]{{•}}[[مزرعه منجان‌آباد]]
|group3=[[دهستان شجاع|شجاع]]
|list3=[[آغبلاغ (جلفا)|آغبلاغ]]{{•}}[[تازه‌کند (جلفا)|تازه‌کند]]{{•}}[[حیدرآباد (جلفا)|حیدرآباد]]{{•}}[[سرکش (جلفا)|سرکش]]{{•}}[[سیلگرد]]{{•}}[[شاهمار (جلفا)|شاهمار]]{{•}}'''[[شجاع (جلفا)|شجاع]]'''{{•}}[[طالب‌گلی]]{{•}}[[قره‌بلاغ (جلفا)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[کلیدداغی]]{{•}}[[گل‌فرج]]
}}
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان دیزمار غربی|دهستان{{سخ}}دیزمار غربی]]
|list1='''[[ایری سفلی]]'''{{•}}[[کمار سفلی]]{{•}}[[کمار علیا]]{{•}}[[هلق]]{{•}}[[ودیق]]
|group2=[[دهستان نوجه‌مهر|نوجه‌مهر]]
|list2=[[اروج]]{{•}}[[اعقان]]{{•}}[[الف‌آباد]]{{•}}[[انیق]]{{•}}[[اشتبین]]{{•}}[[ایل‌سون]]{{•}}[[پهناور]]{{•}}[[پیربلاغ]]{{•}}[[تلکری]]{{•}}[[دوزال]]{{•}}[[دوست‌آشنا]]{{•}}[[قره‌چی معدن]]{{•}}[[قره‌درق]]{{•}}[[قشلاق ارامنه]]{{•}}[[قشلاق نواکی]]{{•}}[[قولان]]{{•}}[[کردشت]]{{•}}[[مسن (جلفا)|مسن]]{{•}}[[میانه کرداحمد]]{{•}}[[نظرکندی]]{{•}}[[نمنق]]{{•}}'''[[نوجه‌مهر]]'''{{•}}[[نوردوز]]
}}