تفاوت میان نسخه‌های «ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی»

}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[دفتر رئیس‌جمهور ایران|رئیس دفتر رئیس‌جمهور]]
| وزیر۱ = [[سید محمد میرمحمدی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ = [[سراج‌الدین کازرونی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹۲۵ مرداد ۱۳۷۶۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
 
| وزیر۲ = [[عباس آخوندی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت