باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصطلاح عهد عتیق از نظر مسیحیان، ناظر به پیمانی است که خدا با پیامبران پیش از [[عیسی]] بسته بود. در این پیمان [[نجات]] بشر (یا مرتبه‌ای از آن) با وعده و وعید، قانون و [[شریعت]] به دست می‌آید، در حالی که در عهد جدید نجات از طریق [[محبت]] حاصل می‌شود.
 
می‌دانیم که عهد عتیق، در یک زمان معین، و توسط شخصی معین تنظیم نیافته بلکه، مجموعهٔ اسفار آن توسط اشخاص گوناگون، در دوران‌های گوناگون نگارش شده استشده‌است. نخستین سِفر از این اسفار را سفر [[عاموس]] (Amos) و آخرین آن‌ها را سفر [[دانیال]] (Daniel) دانسته‌اند. سِفر نخستین چنان‌که گفته‌اند در سال ۷۵۰ پیش از میلاد و سفر آخرین در قرن دوم پیش از میلاد نوشته شده استشده‌است.<ref>''راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی''، ص ۱۹.</ref>
 
== فهرست سی و نه کتاب عهد عتیق ==
۲۶۸

ویرایش