تفاوت میان نسخه‌های «سید مجید یادآور نیک‌روش»

جز
افزودن سریع رده «مهندسان برق اهل ایران» (با استفاده از رده‌ساز)
(سید مجید یادآور نیکروش)
 
جز (افزودن سریع رده «مهندسان برق اهل ایران» (با استفاده از رده‌ساز))
[[رده:استادان دانشگاه صنعت آب و برق]]
[[رده:رئیسان دانشگاه صنعت آب و برق]]
[[رده:مهندسان برق اهل ایران]]