باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== مسئول انتخاب بازیگران ==
مسئولیت انتخاب بازیگران را، یا [[تهیه‌کننده]] و [[کارگردان فیلم|کارگردان]] با مشارکت همدیگر انجام می‌دهند و یا از فردی می‌خواهند که زیر نظر آنها، بازیگران مناسب را انتخاب کند.
 
== بازیگردان ==