تفاوت میان نسخه‌های «زبان کره‌ای»

(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
ㅜ این حرف صدای «او» کشیده (بلند) می‌دهد
 
ㅠ این حرف صدای «یو» می‌دهد که حرف و یا او آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود
 
ㅡ این حرف صدای «او» کوتاه می‌دهد
{{موضوعات کره}}
{{زبان‌های فیلیپین}}
 
[[رده:زبان کره‌ای]]
[[رده:خط کره‌ای]]