تفاوت میان نسخه‌های «مغناطیس»

(اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح نویسه‌های عربی)
دیامغناطیس ویژگی است که در آن، ماده پذیرفتاری مغناطیسی منفی (اما کوچک) دارد. دیامغناطیس مخالفت ماده با میدان است و این رفتار در همه مواد هست اما تنها در دیامغناطیس‌های خالص دیده می‌شود زیرا در دیگر مواد ویژگی [[پارامغناطیس]] چیرگی دارد. چون در ماده دیامغناطیس [[الکترون جفت‌نشده]] نداریم، مغناطیس در اثر [[اربیتال|اوربیتال]]ی پدیدار می‌گردد. بر پایه [[فیزیک کلاسیک]]:
 
هنگامی که ماده‌ای در میدان قرار می‌گیرد، [[نیروی لرنز]] بر رویشان اثر می‌گزارد ([[سوای نیروی جاذبه کولمب]]). بسته به سوی چرخش الکترون، نیروی لرنز می‌تواند با افزایش نیروی [[هسته گلبرگی]] (نیریی که الکترون را به دور هسته می‌چرخاند) الکترون را از هسته دور و یا با کاهش این نیرو الکترون را به هسته نزدیک سازد. این اثر ممان‌های مغناطیسی اوربیتال را اگر موازی میدان باشند کاهش و اگر ناموازی میدان باشند اافزایش می‌دهد (بر پایه [[قانون لنز]]). که این باعث ایجاد ممان‌های کوچک بر خلاف میدان می‌شود.
 
=== پارامغناطیس ===