توحید مفضل: تفاوت میان نسخه‌ها

== نویسنده کتاب ==
مفضل بن عمر از خواص شاگردان [[جعفر صادق]] و [[موسی کاظم]] بوده است. طبق آنچه در کتاب [[الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد]]
[[شیخ مفید]] آمده، [[علی بن موسی الرضا]] در ضمن حدیثی بر او رحمت فرستاده و تبعیت او از ائمه را ستوده است.<ref>الارشاد، باب 24، حدیث 10</ref> در عصر [[جعفر صادق]] و [[موسی کاظم]] در میان مردم کوفه وکیل آنان بوده، نیز از جانب [[جعفر صادق]] وظیفه داشت با اموالی که از طرف او در اختیارش گذاشته شده بود و یا اجازه اخذ آنها را از مردم داشت، میان مردم را اصلاح کند و اختلافها را بردارد.<ref>(اصول کافی)، ج 2، ص 209</ref> روایات بسیاری در فضیلت و برتری او از خود امامان رسیده است.
 
== شرح کتاب ==