تفاوت میان نسخه‌های «کارایی الگوریتمی»

جز (ربات: حذف از رده:ویکی‌سازی رباتیک)
}{{پایان}}اما در [[الگوریتم جستجوی دودویی]] روش کار به این صورت است که ابتدا عنصر x را با عنصر میانی آرایه مقایسه می‌کنیم، اگر برابر بودند به جواب رسیده‌ایم و اگر نه دو حالت روی خواهد داد.
یا x کوچکتر از عنصر میانی است که در چنین حالتی در صورت وجود باید در نیمهٔ اول آرایه باشد. لذا با همین روال جستجو را برای نیمهٔ اول انجام می‌دهیم. (اگر x با عنصر میانی نیمهٔ اول برابر بود به جواب رسیده‌ایم و تا انتها همینطور ادامه می‌دهیم.)
و یا x بزرگتر از عنصر میانی است که در این صورت در نیمهٔ دوم آرایه جستجو را انجام می‌دهیم. به همین ترتیب جستجو را تا جایی ادامه می‌دهیم که به x برسیم و یا اگر تا انتها پیدا نشد عدد صفر را بعنوان خروجی آرایه معرفی می‌کنیم.
یک الگوریتم جستجوی دودویی در زیر آمده‌است:
{{چپ‌چین}}void binsearch (int n,