جرج بارکلی: تفاوت میان نسخه‌ها

(يک‌دست‌سازی نگارش نامش بنا به تلفظ /ˈbɑːrkli/)
جملهٔ مشهور وی «Esse est percipi» (ترجمه تقریبی: ''شرط وجود، درک شدن توسط حواس است'') پاسخی به مسایل [[دوالیسم]] [[رنه دکارت]] بود، و تا مدت‌ها در محافل فلسفی مورد بحث بود. او معتقد است که مادّه و شیئی وجود حقیقی ندارد و آنچه هست و می‌بینم «نور است و رنگ» که با چشم دیده می‌شود.
 
شهر [[بارکلیبرکلی (کالیفرنیا)|بارکلیبرکلی]] در [[کالیفرنیا]] و [[دانشگاه بارکلیبرکلی]] را به افتخار وی نامگذاری کرده‌اند.
 
وی کتابی دربارهٔ تئوری علم نوشت که از نظر سلاست وروانی و فصاحت در ادبیات انگلیس کم‌نظیر است.