تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:BarzanHayati»

سلام خیلی متوجه پیام شما نشدم. من باید چیکار کنم؟
[[کاربر:BarzanHayati|BarzanHayati]] ([[بحث کاربر:BarzanHayati#top|بحث]]) ‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۶ (UTC)
 
== بازرسی های جهت دار توسط پان ترک ها ==
 
 
دوست عزیز برزان حیاتی از این نتیجه بازرسی تعجب نکنید کسی که [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%86/Elmju اینجا یک پان ترک را برای مدیریت پیشنهاد می دهد] کاملا مشخصه چنین نتیجه ای از بازرسی می زنه بیرون و خلاصه با چنین گزارشات اشتباه و قلع و قمع کاربران با گرایش لکی و کردی به پان لرها و پان ترک ها خدمت می کند،با این ارجاعی که دادم دیگه چنین نتایجی گرفتن از بازرسی توسط این مدیر ترک عجیب نیست،قبلا هم بی دلیل کاربر henaselakesan را دوهفته قطع دسترسی کرده بود در حمایت از یکی از کاربران لر،کاربر ایراناز که توی دوسه ماه 8بار بازرسی شده! هم گویا به خاطر حمایت شدیدشان از مدرن ساینس باید انتظار حمله ترک ها را می داشت و قطع دسترسی می شد!آبروی بازرسی رفت و دیگر کسی به نتایج جهت دار آن اعتماد نمی کند . [[ویژه:مشارکت‌ها/5.221.207.208|5.221.207.208]] ‏۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۵ (UTC)
کاربر ناشناس