باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
در ترجمهٔ ماشینی ویژگی‌هایی وجود دارد که نه تنها از نظر جاذبه و کشش علمی، بلکه، از دیدگاه [[علم اقتصاد|اقتصادی]] و دیگر ضرورت‌ها و اقتضاهای عصر، انجام آن را کاملاً توجیه می‌کند. به عنوان مثال، در مقر [[سازمان ناتو]] در [[بروکسل]] و جامعه اروپا علی‌رغم آنکه حدود ۱۲۰۰ مترجم ورزیده به کار اشتغال دارند، در حال حاضر از ترجمه ماشینی نیز استفاده می‌شود. دلیل این امر سرعت و هزینه‌است. میزان کاری که مترجمی ورزیده در خلال چندین روز انجام می‌دهد، توسط کامپیوتر در عرض چند دقیقه انجام می‌شود. حتی اگر کیفیت و دقت ترجمه ماشینی کمتر از حاصل کار [[مترجم]] باشد، باز هم از جهات گوناگون اهمیت و ارزش خاص آن چشمگیر است.
 
ترجمه گوگل و مترجم گوگل هرگز نمی‌تواند جای مترجمین حرفه ای انسانی را بگیرد و متنی سلیس و روان و با عباراتی که کاملاً صحیح باشند، ایجاد نماید. هنگامی که مترجم گوگل به عبارت یا لغتی برخورد می‌کند که دارای تعداد زیادی از معانی است، نمی‌تواند مناسب‌ترین لغت را انتخاب نماید و خروجی آن به احتمال زیاد دارای بیانی غیرطبیعی یا اشتباه خواهد بود و این موضوع استفاده از گوگل ترجمه برای ترجمه متن را غیرممکن می‌نماید.این اشتباهات گاهی به حدی می‌رسد که جمله‌ی منفی را مثبت و مثبت را منفی می‌کند (برای مثال ممکن است جمله‌ای با معنی «این امری بسیار ارزشمند است» را «این امری بسیار بی‌ارزش است» ترجمه نماید). به این ترتیب حضور یک مترجم انسانی بسیار لازم است.
 
== تاریخچه ==
 
=== گفتارهای غیر استاندارد ===
<references group="منابع بیرونی" responsive="" />یکی از مسائل ترجمه‌های ماشین پایین بودن دقتشان در ترجمهٔ گفتارهای غیررسمی و محاوره‌ای است. ترجمه ماشین بر پایه داده‌های آماری ورودی داده‌هایشان غیر محاوره‌ای است و در نتیجه در گفتارهای استاندارد بهتر عمل می‌کنند؛ و روش‌های قاعده‌مند به خاطر طبیعتشان جمله‌های غیر استاندارد رایج را پوشش نمی‌دهند.
 
=== واحدهای اسمی ===
۱۶

ویرایش