تفاوت میان نسخه‌های «حکومت‌داری»

{{ادغام|حکمرانی}}
({{ادغام|حکمرانی}})
{{ادغام|حکمرانی}}
{{ویکی‌سازی}}
شیوه حکومت‌داری بر کیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومتداری تأکید می‌کند. براساس یکی از تعاریف ارایه شده، حکومت داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه‌ای عاری از فساد.