باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
ابوبکر به عمر اطمینان ویژه‌ای داشت و او را جانشین خود گماشت. عمر بن خطاب نخستین کسی بود که خود را امیرالمؤمنین نامید.<ref>[http://www.britannica.com/biography/Umar-I Umar-I] britannica.com</ref>
 
عمر در سراسر گستره [[حکومت اسلامی]] قوانین و سیاست‌های خود را در کنترل داشت و اصول حکومتی را برای حاکمان ولایات و سرزمین‌های تسخیر شده یادآوری می‌نمود. ساختار این اصول حکومتی و حقوقی در برخی از حکومت‌های پس از او همچنان پابرجا بود. عمر بن خطاب ۱۰ سال پس از به خلافت رسیدن در مرکز حکومت اسلامی (مدینه) توسط شخصی ایرانی به نام [[پیروز نهاوندی]] تروراعدام و نهایتاً کشته شد.<ref>[http://www.britannica.com/biography/Umar-I Umar-I] britannica.com</ref>
 
بنا بر [[دانشنامه بریتانیکا]]، عمر حاکمی نیرومند، سختگیر در برابر متخلفین، پرهیزگار و خشن بود. اهل سنت به دلیل دادگری و اقتدارگرایی او احترام ویژه‌ای برای او قائل هستند.<ref>[http://www.britannica.com/biography/Umar-I Umar-I] britannica.com</ref>