تفاوت میان نسخه‌های «ویسنته اوییدوبرو»

جز
او در سال ۱۹۱۶ همراه با همسر و فرزندانش به اروپا نقل مکان کرد و در همان سال در [[پاریس]] ساکن شد. او در پاریس اشعاری به زبان [[زبان فرانسوی|فرانسوی]] سرود و در مجله Nord-Sud منتشر کرد. این شاعر از سال ۱۹۱۸ تا زمان مرگش در سی سال بعد بین شیلی و اروپا، عمدتا [[فرانسه]] و [[اسپانیا]] در سفر بود.
 
او در سال 1931۱۹۳۱ بهترین شعر خود با نام آلتازور و با عنوان فرعی «سفری در یک چتر» منتشر کرد. او در کنار سرودن اشعارش، چند رمان نیز نوشته است.
 
== زندگی سیاسی ==