توربین آبی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[توان (فیزیک)|توان]] از فرمول زیر محاسبه می‌شود:<ref name="en.wikipedia.org"/>
 
<math>P=\eta\cdot\rho\cdot g\cdot h\cdot\dot q</math>
[[پرونده:توان خروجي.jpg|بندانگشتی|260px|توان خروجی]]
 
که در آن η راندمان توربین، ρ چگالی آب، g شتاب ثقل، h ارتفاع نظیر [[فشار]] آب و v [[دبی (کمیت)|دبی]] آب می‌باشد.