تفاوت میان نسخه‌های «اکسپکتورانت»

فارسی سازی و تمیزکاری و ...
(تمیزکاری و ... و اصلاح اشتباهات تایپی با رعایت دقیق تر دستور زبان فارسی و ....)
(فارسی سازی و تمیزکاری و ...)
 
== مکانیسم اثر ==
'''اکسپکتورانت''' از ترکیب سه داروی گوناگوندارو تولید شده‌است. این سه دارو عبارت‌اند از: [[گایافنزین]]، [[کلرفنیرآمین]] و [[سودوافدرین]]. برآیند اثر این داروها، سبب رقیق شدن [[خلط سینه|خلط]] و بیرون آمدنبیرون‌آمدن آن از [[شش]] و راه‌های هوایی می‌گرددمی‌شود.
 
از این سه دارو، [[گایافنزین]] سبب کاهش چسبندگی خلط و آسان شدن خروج آن می‌شود، [[کلرفنیرآمین]] موجود در این دارو با اثرهای [[آنتی هیستامین|آنتی هیستامینی]] خود تأثیر می‌گذارد و [[سودوافدرین]] بعنوان یک داروی آدرنرژیک و با اثرات [[سمپاتیک]] خود، به صورت یک ترکیب [[ضداحتقان]] عمل می‌کند و. بدین ترتیب '''اکسپکتورانت''' درنهایت سبب تسکین [[سرفه]]‌های خشک و همچنین نرم‌شدن مخاط شش و تخلیه [[خلط سینه|خلط]] می‌گردد.
 
== موارد مصرف ==