تفاوت میان نسخه‌های «اکسپکتورانت»

بدون خلاصه ویرایش
(فارسی سازی و تمیزکاری و ...)
نامهای تجارتی : Coufex - Pectoramin - Pectorant
 
رده درمانی: [[خلط سینه|خلط]] آور، ضد [[سرفه]]
 
رده فارماکولوژیک: اکسپکتورانت
 
اشکال دارویی: [[شربت]] حاوی [[گایافنزین]] ۱۰۰به میلیمیزان ۱۰۰ گرممیلی‌گرم در ۵ سی سی،سی‌سی، [[کلرفنیرامین مالئات]] ۲به میلیمیزان گرم۲ میلی‌گرم در ۵ سی سیسی‌سی و [[سودوافدرین]] کلراید ۳۰به میلیمیزان ۳۰ گرممیلی‌گرم در ۵ سیسی‌سی سیاست.
* نکته: تا چند سال قبل، در شربت '''اکسپکتورانت''' به جای [[سودوافدرین]] از [[فنیل پروپانول آمین]] Hcl به میزان ۲ میلی گرممیلی‌گرم و [[سیترات سدیم]] به میزان ۱۹۷ میلی گرممیلی‌گرم و [[اسید سیتریک]] به میزان ۶۰ میلی گرممیلی‌گرم در هر ۵ سی سیسی‌سی استفاده می‌شد.
 
== مکانیسم اثر ==