تفاوت میان نسخه‌های «مکانیک پرواز»

وگ--برآر و پسار مصوب فرهنگستان است
(وگ--برآر و پسار مصوب فرهنگستان است)
 
*نیروی [[پیش‌رانش]] که هواپیما را به جلو می‌برد.
*نیروی [[برآبرآر]] ناشی است از شکل [[بال]] هواپیما و سرعت هواپیما و همچنين زاويه قرار گيري [[بال]] هواپیما نسبت به جريان هوا و هواپیما را به بالا می‌برد.
*نیروی [[پساپسار]] يا نيروي مقاوم هوا كه جهت آن رو به عقب هواپیما است و همواره در مقابل نيروي پيش رانش قرار دارد و مقدار آن بستگي به شکل [[بال]] هواپیما و سرعت هواپیما و همچنين زاويه قرار گيري [[بال]] هواپیما نسبت به جريان هوا دارد.
*[[نیروی وزن]] که هواپیما را به پائین می‌کشاند.