باز کردن منو اصلی

تغییرات

از زمان تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۳ تا زمان مرگ [[یاسر عرفات]] در اواخر سال ۲۰۰۴، تنها یک انتخابات برگزار گردید. کلیه انتخابات به دلایل مختلف به تعویق افتاده بودند.
 
{{پایانتنها چپ‌چین}}[[انتخابات مجلس نمایندگی و ریاست جمهوری فلسطین، ۱۹۹۶|انتخابات]] جهت ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان در سال ۱۹۹۶ برگزار گردید. برنامه انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان برای سال ۲۰۰۱ تنظیم گردید ولیکن به دلیل گسترش [[انتفاضه الاقصی]] بتعویق افتاد. بعد از مرگ عرفات، تاریخ [[انتخابات ریاست جمهوری فلسطین، ۲۰۰۵|انتخابات ریاست جمهوری]] حکومت برای [[۹ ژانویه]] سال [[۲۰۰۵]] تعیین گردید. [[محمود عباس]] رهبر [[ساف]] ۳/۶۲٪ آرا را بخود اختصاص داد در حالیکه دکتر [[مصطفی برغوثی]] پزشک و کاندیدای مستقل موفق به کسب ۸/۱۹٪ آرا گردید.
تنها [[انتخابات مجلس نمایندگی و ریاست جمهوری فلسطین، ۱۹۹۶|انتخابات]] جهت ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان{{چپ‌چین}}
متن چپ‌چین شده
{{پایان چپ‌چین}} در سال ۱۹۹۶ برگزار گردید. برنامه انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان برای سال ۲۰۰۱ تنظیم گردید ولیکن به دلیل گسترش [[انتفاضه الاقصی]] بتعویق افتاد. بعد از مرگ عرفات، تاریخ [[انتخابات ریاست جمهوری فلسطین، ۲۰۰۵|انتخابات ریاست جمهوری]] حکومت برای [[۹ ژانویه]] سال [[۲۰۰۵]] تعیین گردید. [[محمود عباس]] رهبر [[ساف]] ۳/۶۲٪ آرا را بخود اختصاص داد در حالیکه دکتر [[مصطفی برغوثی]] پزشک و کاندیدای مستقل موفق به کسب ۸/۱۹٪ آرا گردید.
 
{{اصلی | انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵}}