باز کردن منو اصلی

تغییرات

اشتباهات اصلاح شد
}}
 
'''بلوک کننده بتا''' {{انگلیسی|Beta blockers}} به گروهی از [[دارو|داروها]] گفته می‌شود که نقش [[آنتاگونیستآنتاگونیستی (فارماکولوژی)|آنتاگونیست]] رقابتی را دربرای اتصال به گیرنده های آدرنرژیک ایفا میکنندمی کنند. در [[سیستم سمپاتیک]] واسطه هایی مانند [[اپی‌نفرین]] اثراتشان را به وسیله دو نوع گیرنده در سطح سلولها (به نام دو نوع گیرنده بتا و آلفا اثراتشان را) اعمال میکنند.
 
== انواع گیرنده بتا ==
در [[سیستم سمپاتیک]] سه نوع گیرنده بتا یعنی ''بتا یک''، ''بتا دو'' و ''بتا سه'' داریم.
۲۶

ویرایش