تفاوت میان نسخه‌های «حق پناهندگی»

جز
(اضافه کردن پیوند به بیرون)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: کمیسیاریای⟸کمیساریای)
[[کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان]]<ref>[http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html The 1951 Refugee Convention]</ref> به عنوان «نگهبان» [[کنوانسیون]] ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن عمل می‌کند.
 
اعطای پناهندگی ممکن است در برخی کشورها تابع شرایط سنگینی باشد و راه حل تفاهم آمیز این مشکل سازمان ملل است که در همکاری بین‌المللی انجام می‌دهد و با توجه به اینکه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از وظیفه نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان برخوردار است تشخیص می‌دهد که هماهنگی مؤثر اقدامات مقابله با این مشکل نیاز به همکاری دولت‌ها با کمیسیاریایکمیساریای عالی دارد.<ref>[http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx Convention relating to the Status of Refugees]</ref>
 
== پناهندگی سیاسی مدرن ==