باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۴۹ بایت حذف‌شده ،  ۱ سال پیش
هرگاه صفت فاعلی با مفعول یا یکی از قیود مثل: بیش، کم، بسیار، پیش، پس و نظایر آن ترکیب شود علامت صفت حذف می‌شود مثل: کام‌جوی، پیش‌گوی، کم‌گوی، بسیاردان، پیشرو، پس‌رو
 
صفتی که به «ان» ختم می‌شود، هرگاه مکرر شود، ممکن است علامت صفت را از اول حذف کنند، مثل: لرزلرزان، جنب‌جنبان،می‌شود پرس‌پرسان، کش‌کشان، لنگ‌لنگان
 
== صفت مفعولی ==
کاربر گمنام