تفاوت میان نسخه‌های «بیان جنسیت»

جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بیان جنسیت'''، '''ابراز جنسیت''' (به انگلیسی: gender expression) جنبه های رفتاری و نموده...» ایجاد کرد)
 
'''بیان جنسیت'''، '''ابراز جنسیت''' (به انگلیسی: gender expression) جنبه هایجنبه‌های رفتاری و نمودهای بیرونی [[هویت جنسیتی]] است که توسط کلیشه‌ها تعریف و به رفتارهای زنانه یا مردانه تقسیم می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد خبر|کوشش=Study.com|عنوان=Gender Expression: Definition & Examples {{!}} Study.com|نشانی=https://study.com/academy/lesson/gender-expression-definition-examples.html|زبان=en|تاریخ بازبینی=2017-12-23}}</ref>
 
بیان جنسیت می تواندمی‌تواند شامل مدل مو، نوع پوشش، [[نقش جنسیتی|نقش هاینقش‌های جنسیتی]] و هر نوع بیان و ابراز بیرونی جنسیت باشد که ممکن است در فرهنگ هافرهنگ‌ها و جوامع مختلف معنی متفاوتی داشته باشد.<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=محتا|تاریخ=۱۳۹۴-۰۷-۲۷T12:00:56+00:00|عنوان=اصطلاحات مرتبط با تراجنسی،جنسیتتراجنسی، جنسیت و جنس - محتا|نشانی=http://www.mahtaa.com/1394/07/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AAاصطلاحات-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8Cتراجنسی-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AAجنسیت-%D8%AC%D9%86%D8%B3جنس/|زبان=fa-IR|تاریخ بازبینی=2017-12-23}}</ref>
 
بیان جنسیت با هویت جنسیتی تفاوت دارد. هویت جنسیتی باور درونی فرد و تعریف خود فرد از خودش نسبت به جنسیت‌اش است که به زن، مرد یا هرچیز دیگر تقسیم می‌شود اما بیان جنسیت، نمود و رفتارهای بیرونی فرد است که با توجه به کلیشه هاکلیشه‌ها به زنانه یا مردانه تقسیم می شودمی‌شود که ممکن است همسو با جنسیت درونی فرد باشد یا خیر. به عنوان مثال ممکن است فرد جنسیت درونی خود را مرد بداند اما بیان جنسیتی زنانه داشته باشد و آن را با لباس، آرایش یا هرچیز دیگر که در کلیشه‌ها زنانه تلقی می شودمی‌شود ابراز کند.<ref name=":0" />
 
== منابع ==
{{پانویس}}
<references />