تفاوت میان نسخه‌های «کمیته ملی المپیک ایران»

←‏دبیران از سال ۱۳۵۸ - تاکنون: فعال کردن نام سید نصرالله سجادی.
(←‏دبیران از سال ۱۳۵۸ - تاکنون: فعال کردن نام سید نصرالله سجادی.)
* [[بهرام افشارزاده]] (۱۳۶۳–۱۳۶۷)
* [[بهرام افشارزاده]] (۱۳۶۷–۱۳۷۱)
* [[نصرالله سجادی|سید نصرالله سجادی]] (۱۳۷۱–۱۳۷۵)
* [[سید امیر حسینی]] (۱۳۷۵–۱۳۷۹)
* [[بهرام افشارزاده]] (۱۳۷۹–۱۳۸۳)