توربین آبی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
سرعت متناسب است با توان دوم ارتفاع.
 
<math>N_2/N_1 =2(H_2/H_1)2</math>
 
در نتیجه سرعت متناسب است با توان سوم توان هیدرولیکی.
 
<math>N_2/N_1 =3(P_2/P_1)3</math>
 
== تلمبه‌ای ذخیره‌ای ==