تفاوت میان نسخه‌های «رانندگی»

جز
[[پرونده:US Army 52546 The Benelux role in Afghanistan.jpg|حاشیه|چپ|بی‌قاب|255x255پیکسل]]
'''رانندگی''' عبارت است از کنترل [[وسیله نقلیه]] زمینی مثل خودرو، کامیون و اتوبوس. رانندگی بیش از فقط کنترل وسیله نقلیه است و نیازمند دانستن و به کارگیریبه‌کارگیری قوانین راهنمایی نیز می شودمی‌شود. در تمام دنیا رانندگان برای اخذ گواهینامه رانندگی باید آموزش رانندگی بگیرند و آزمون آن را با موفقیت بگذرانند. در بسیاری از کشور هاکشورها حتی بعد از گذراندن آزمون، راننده در ابتدای رانندگی محدود به قوانین خاص می شوندمی‌شوند. مثلاً درکانادا رانندگان تازه کارتازه‌کار باید برای دوسال برچسب" N"به ماشین خود بزنند و برای یک سال بعد از برچسب "L" استفاده کنند.<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Driving-http://en.wikipedia.org/wiki/Driving</ref>
در ایران نیز برای مدتی طرحی اجرا شد در آن رانندگانی که تازه گواهینامه میمی‌گیرند گیرند می بایستمی‌بایست تا یک سال بیرون شهر رانندگی نکنند و اگر جریمه می شدند،می‌شدند، گواهینامشان باطل می شدمی‌شد.
 
== راننده ==
[[پرونده:Autobahn - panoramio (8).jpg|بندانگشتی|استفاده از آیینه‌ها برای اطلاع از شرایط راه و ترافیک]]
[[پرونده:Drive test (9787693024).jpg|بندانگشتی|رانندگان نخست باید [[گواهی‌نامه رانندگی|گواهی‌نامه]] خود را بگیرند و در آزمون آن قبول شوند.<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=پارس نیوز|عنوان=آشنایی گام به گام با مراحل گرفتن گواهینامه|نشانی=https://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8Cاجتماعی-5/301295-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8Cآشنایی-%DA%AF%D8%A7%D9%85گام-%D8%A8%D9%87به-%DA%AF%D8%A7%D9%85گام-%D8%A8%D8%A7با-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84مراحل-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86گرفتن-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87گواهینامه|زبان=fa|تاریخ بازبینی=2018-01-16}}</ref>]]
[[پرونده:Rain on windscreen.jpg|بندانگشتی|در هنگام بارندگی، رانندگان باید سرعت خودرو را کاهش داده و برای جلوگیری از پاشیدن آب جمع‌شده در خیابان برروی عابران، با احتیاط‌تر رانندگی کنند.<ref>{{یادکرد وب|وب‌گاه=www.asriran.com|نشانی=http://www.asriran.com/fa/news/242703/9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7شرط-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8Aرانندگي-%D8%AF%D8%B1در-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86باران|عنوان=9 شرط رانندگيرانندگی در باران|بازبینی=2018-01-16}}</ref>]]
یک راننده باید مهارت‌های فیزیکی و ذهنی لازم را داشته باشد تا بتواند جهت و شتاب خودرو را کنترل و شرایط اطراف را درک کند.
 
== مهم‌ترین نکات رانندگی ==
# دور زدن یک فرمانه
# دور زدن دو فرمانه
# سنگ چین
# پارک دوبل
 
=== توضیح نکات ===
==== 1۱- دور زدن یک فرمانه ====
الف- ابتدا برای دور زدن باید در منهی الیه سمت راست خیابان توقف کنیم که این کار مانند ایستادن با زدن راهنمای سمت راست شروع می شودمی‌شود – گرفتن کلاج – دنده را به دنده یک رساندن - کلاج و ترمز گرفتن انجام می شود می‌شود.
 
ب-برای دور زدن در خیابانهای عریض از دور زدن یک فرمانه استفاده می شودمی‌شود. به این نحو که ابتدا راهنمای سمت چپ را زده با نگاه کردن در آینه جلو و بغل وقتی وسیله نقلیه یا عابری نزدیک نیست می توانیممی‌توانیم با رعایت احتیاط و حق تقدم دور بزنیم . – مقداری گاز می دهیممی‌دهیم و گاز را ثابت نگه می داریممی‌داریم و آرام پا رااز روی کلاج مقداری بالا می آوریممی‌آوریم.
الف- ابتدا برای دور زدن باید در منهی الیه سمت راست خیابان توقف کنیم که این کار مانند ایستادن با زدن راهنمای سمت راست شروع می شود – گرفتن کلاج – دنده را به دنده یک رساندن - کلاج و ترمز گرفتن انجام می شود .
وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز بر می داریمبرمی‌داریم و فقط با همان مقدار کم کلاج فرمان را به چپ می چرخانیممی‌چرخانیم و دور می زنیممی‌زنیم و بعد سر ماشین را صاف می کنیممی‌کنیم و در سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می دهیم می‌دهیم.
در خیابانهایی که دو باند رفت‌وآمد دارند در هنگام دور زدن اگر از مسیر مخالف ماشین می آیدمی‌آید حتماً باید در وسط خط توقف کنیم و بعد با احتیاط دور بزنیم .
 
==== 2۲- دور زدن دو فرمانه ====
ب-برای دور زدن در خیابانهای عریض از دور زدن یک فرمانه استفاده می شود.به این نحو که ابتدا راهنمای سمت چپ را زده با نگاه کردن در آینه جلو و بغل وقتی وسیله نقلیه یا عابری نزدیک نیست می توانیم با رعایت احتیاط و حق تقدم دور بزنیم . – مقداری گاز می دهیم و گاز را ثابت نگه می داریم و آرام پا رااز روی کلاج مقداری بالا می آوریم.
برای دور زدن دو فرمانه نیز باید مانند دور زدن یک فرمانه یک سری از کارها را عیناً انجام دهیم و چون دور زدن دو فرمانه معمولاً در خیابانها و کوچه هایکوچه‌های باریک است مجبور هستیم که بعد از جلو رفتن دوباره به عقب برگردیم و دور بزنیم . الف- ابتدا برای دور زدن باید در سمت راست خیابان توقف کنیم که این کار مانند ایستادن با زدن راهنمای سمت راست شروع می شودمی‌شود – گرفتن کلاج – دنده را به دنده یک رساندن - کلاج و ترمز گرفتن انجام می شودمی‌شود.
وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز بر می داریم و فقط با همان مقدار کم کلاج فرمان را به چپ می چرخانیم و دور می زنیم و بعد سر ماشین را صاف می کنیم و در سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می دهیم .
در خیابانهایی که دو باند رفت‌وآمد دارند در هنگام دور زدن اگر از مسیر مخالف ماشین می آید حتماً باید در وسط خط توقف کنیم و بعد با احتیاط دور بزنیم .
 
ب-برای دور زدن در خیابانهاو کوچه هایکوچه‌های باریک از دور زدن دو فرمانه استفاده میمی‌شود. شود.به این نحو که ابتدا راهنمای سمت چپ را زده با نگاه کردن در آینه جلو و بغل وقتی وسیله نقلیه یا عابری نزدیک نیست می توانیممی‌توانیم با رعایت احتیاط و حق تقدم دور بزنیم . – مقداری گاز می دهیممی‌دهیم و گاز را ثابت نگه می داریممی‌داریم و آرام پا رااز روی کلاج مقداری بالا می آوریممی‌آوریم.
==== 2- دور زدن دو فرمانه ====
 
وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز بر می داریمبرمی‌داریم و فقط با همان مقدار کم کلاج فرمان را سریع به چپ می چرخانیممی‌چرخانیم نرسیده به انتهای خیابان یا کوچه سریع سه [[دور فرمان]] را به راست می چرخانیممی‌چرخانیم تا چرخها ی عقب به سمت چپ تمایل پیدا کند وسریع کلاج را تا آخر می گیریممی‌گیریم و ترمز می کنیم می‌کنیم. دنده را در حالت دنده عقب قرار می دهیممی‌دهیم و مقداری عقب عقب می رویممی‌رویم نرسیده به انتهای خیابان یا کوچه یارسیدن تا نیمه خیابان سریع سه دور فرمان را به چپ می چرخانیممی‌چرخانیم و کلاج و ترمز را می گیریممی‌گیریم و متوقف می شویممی‌شویم و بعد هم دنده را در حالت دنده یک قرار می دهیممی‌دهیم و مانند شروع حرکت کلاج را آرام ول می کنیممی‌کنیم و فرمان را سریع می پیچیممی‌پیچیم و سریع فرمان را راست می کنیممی‌کنیم تا کاملاً در سمت راست خیابان و در مسیر حرکت قرار گیریم .گیریم؛ و دور می زنیممی‌زنیم و بعد سر ماشین را صاف می کنیممی‌کنیم و در سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می دهیم می‌دهیم.
برای دور زدن دو فرمانه نیز باید مانند دور زدن یک فرمانه یک سری از کارها را عیناً انجام دهیم و چون دور زدن دو فرمانه معمولاً در خیابانها و کوچه های باریک است مجبور هستیم که بعد از جلو رفتن دوباره به عقب برگردیم و دور بزنیم . الف- ابتدا برای دور زدن باید در سمت راست خیابان توقف کنیم که این کار مانند ایستادن با زدن راهنمای سمت راست شروع می شود – گرفتن کلاج – دنده را به دنده یک رساندن - کلاج و ترمز گرفتن انجام می شود.
 
==== 3۳- سنگ چین L( رفتن داخل کوچه با دنده عقب ) ====
ب-برای دور زدن در خیابانهاو کوچه های باریک از دور زدن دو فرمانه استفاده می شود.به این نحو که ابتدا راهنمای سمت چپ را زده با نگاه کردن در آینه جلو و بغل وقتی وسیله نقلیه یا عابری نزدیک نیست می توانیم با رعایت احتیاط و حق تقدم دور بزنیم . – مقداری گاز می دهیم و گاز را ثابت نگه می داریم و آرام پا رااز روی کلاج مقداری بالا می آوریم.
توقف در بالا تربالاتر از کوچه مورد نظر با زدن راهنمای راست و گذاشتن در دنده یک .
 
رد شدن از کوچه مورد نظر - گذاشتن دنده در حالت دنده عقب . باکمی بالا آوردن کلاج به عقب می رویممی‌رویم در صورت لزوم می توانمی‌توان گاز هم داد وقتی به تقاطع کوچه و خیابان رسیدیم از یک [[زاویه قائمه]] فرضی یا از تیر چراغ برق سر کوچه یا از درخت موجود یا خیالی تقاطع به عنوان نماد فرضی استفاده می شودمی‌شود و قتی به این نقطه فرضی رسیدیم سریع فرمان را تا آخربه سمت راست می پیچانیممی‌پیچانیم کلاج و ترمز را می گیریممی‌گیریم تا از سرعت خود بکاهیم . بعد دوباره آرام کلاج رامقداری بالا می آوریممی‌آوریم یعنی پای خود را مقدار کمی از روی کلاج بر می داریمبرمی‌داریم و وماشین شروع به حرکت و داخل کوچه شدن می کندمی‌کند وقتی سر ماشین کاملاً راست شد بادو دور ( 360۳۶۰ درجه ) چرخش فرمان به سمت چپ ( بیشتر یا کمتر نه ) داخل کوچه می شویممی‌شویم و کلاج و ترمز را می گیریممی‌گیریم و ماشین را در حالتی که کاملاً صاف است آرام وارد کوچه می کنیممی‌کنیم و مستقیم به داخل کوچه می رویم می‌رویم.
وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز بر می داریم و فقط با همان مقدار کم کلاج فرمان را سریع به چپ می چرخانیم نرسیده به انتهای خیابان یا کوچه سریع سه [[دور فرمان]] را به راست می چرخانیم تا چرخها ی عقب به سمت چپ تمایل پیدا کند وسریع کلاج را تا آخر می گیریم و ترمز می کنیم . دنده را در حالت دنده عقب قرار می دهیم و مقداری عقب عقب می رویم نرسیده به انتهای خیابان یا کوچه یارسیدن تا نیمه خیابان سریع سه دور فرمان را به چپ می چرخانیم و کلاج و ترمز را می گیریم و متوقف می شویم و بعد هم دنده را در حالت دنده یک قرار می دهیم و مانند شروع حرکت کلاج را آرام ول می کنیم و فرمان را سریع می پیچیم و سریع فرمان را راست می کنیم تا کاملاً در سمت راست خیابان و در مسیر حرکت قرار گیریم . و دور می زنیم و بعد سر ماشین را صاف می کنیم و در سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می دهیم .
 
==== 4۴- پارک دوبل ====
==== 3- سنگ چین L( رفتن داخل کوچه با دنده عقب ) ====
پارک دوبل در شهر هایشهرهای بزرگ و نواحی شلوغ و پر ترافیکپرترافیک انجام می شود می‌شود. زمانی که مجبور به پارک کردن اتومبیل خود در پشت اتومبیل دیگر یا در بین دو اتومبیل هستیم ، هستیم، به پارک دوبل معروف استاست؛ .که برای این کار ابتدا باید توقف کنیم یعنی چنانچه قبلاً نیز گفته شده است شده‌است:
توقف با زدن راهنمای راست نزدیک اتومبیل پارک شده به اندازه ای که یک دست با اتومبیل از پهلو فاصله داشته باشیم یا به اندازه فاصله بین دو تا آینه این ماشین و آن ماشین . یک مقدار از ماشین پارک شده جلوتر می رویممی‌رویم اگر ماشین کوچک باشد جلوتر می رویممی‌رویم اگر ماشین بزرگ است مثل کامیون مقداری بعد از چرخ عقب آن توقف می کنیم .می‌کنیم؛ و با [[رعایت حق تقدم]] و احتیاط شروع به پارک دوبل می کنیم می‌کنیم.
 
===== مرحله اول =====
توقف در بالا تر از کوچه مورد نظر با زدن راهنمای راست و گذاشتن در دنده یک .
به پشت سر و بغل سمت چپ نگاه می کنیممی‌کنیم اگر وسیله نقلیه یا [[عابر پیاده]] ای نبود ،نبود،
کلاج و ترمز را می گیریممی‌گیریم دنده را در حالت دنده عقب قرار می دهیم می‌دهیم. باماشین هاییباماشین‌هایی مثل پراید می توانمی‌توان بدون گاز دادن به عقب رفت ، رفت، پا را از روی ترمز بر می داریمبرمی‌داریم و آرام پا را از روی کلاج مقداری خیلی کم بالا می آوریممی‌آوریم یعنی مقداری کلاج را رها می کنیممی‌کنیم تا ماشین شروع به حرکت به سمت عقب نماید وقتی که چراغ ترمز ماشین پارک شده را در شیشه مثلثی در عقب پشت اتومبیل خود( (شیشه دوم پشت سر مسافر جلو) دیدیم سریع فرمان را تا انتها به سمت راست باید بچرخانیم تا جایی که وقتی که آینه بغل سمت راست ماشین ما به نقطه ای رسید که با چراغ ترمز ماشین پارک شده در یک راستا و امتداد قرار گرفت باید فرمان اتومبیل ما تا آخر به سمت راست پیچانده شده باشد( (باید دقت کنیم که در این مرحله عقب ماشین به طرف جدول و پشت ماشین پارک شده می رودمی‌رود اما سر ماشین به طرف خیابان کشیده می شودمی‌شود و باید مراقب ماشینهای عبوری باشیم ) بعد کلاج و ترمز گرفته می شود .می‌شود؛ ولی فرمان تا آخر هست به همان صورت باید فرمان را که تا آخر به سمت راست برده‌ایم در دست نگه داریم .
 
رد شدن از کوچه مورد نظر - گذاشتن دنده در حالت دنده عقب . باکمی بالا آوردن کلاج به عقب می رویم در صورت لزوم می توان گاز هم داد وقتی به تقاطع کوچه و خیابان رسیدیم از یک [[زاویه قائمه]] فرضی یا از تیر چراغ برق سر کوچه یا از درخت موجود یا خیالی تقاطع به عنوان نماد فرضی استفاده می شود و قتی به این نقطه فرضی رسیدیم سریع فرمان را تا آخربه سمت راست می پیچانیم کلاج و ترمز را می گیریم تا از سرعت خود بکاهیم . بعد دوباره آرام کلاج رامقداری بالا می آوریم یعنی پای خود را مقدار کمی از روی کلاج بر می داریم و وماشین شروع به حرکت و داخل کوچه شدن می کند وقتی سر ماشین کاملاً راست شد بادو دور ( 360 درجه ) چرخش فرمان به سمت چپ ( بیشتر یا کمتر نه ) داخل کوچه می شویم و کلاج و ترمز را می گیریم و ماشین را در حالتی که کاملاً صاف است آرام وارد کوچه می کنیم و مستقیم به داخل کوچه می رویم .
 
==== 4- پارک دوبل ====
 
پارک دوبل در شهر های بزرگ و نواحی شلوغ و پر ترافیک انجام می شود . زمانی که مجبور به پارک کردن اتومبیل خود در پشت اتومبیل دیگر یا در بین دو اتومبیل هستیم ، به پارک دوبل معروف است .که برای این کار ابتدا باید توقف کنیم یعنی چنانچه قبلاً نیز گفته شده است :
توقف با زدن راهنمای راست نزدیک اتومبیل پارک شده به اندازه ای که یک دست با اتومبیل از پهلو فاصله داشته باشیم یا به اندازه فاصله بین دو تا آینه این ماشین و آن ماشین . یک مقدار از ماشین پارک شده جلوتر می رویم اگر ماشین کوچک باشد جلوتر می رویم اگر ماشین بزرگ است مثل کامیون مقداری بعد از چرخ عقب آن توقف می کنیم . و با [[رعایت حق تقدم]] و احتیاط شروع به پارک دوبل می کنیم .
===== مرحله اول =====
به پشت سر و بغل سمت چپ نگاه می کنیم اگر وسیله نقلیه یا [[عابر پیاده]] ای نبود ،
کلاج و ترمز را می گیریم دنده را در حالت دنده عقب قرار می دهیم . باماشین هایی مثل پراید می توان بدون گاز دادن به عقب رفت ، پا را از روی ترمز بر می داریم و آرام پا را از روی کلاج مقداری خیلی کم بالا می آوریم یعنی مقداری کلاج را رها می کنیم تا ماشین شروع به حرکت به سمت عقب نماید وقتی که چراغ ترمز ماشین پارک شده را در شیشه مثلثی در عقب پشت اتومبیل خود( شیشه دوم پشت سر مسافر جلو) دیدیم سریع فرمان را تا انتها به سمت راست باید بچرخانیم تا جایی که وقتی که آینه بغل سمت راست ماشین ما به نقطه ای رسید که با چراغ ترمز ماشین پارک شده در یک راستا و امتداد قرار گرفت باید فرمان اتومبیل ما تا آخر به سمت راست پیچانده شده باشد( باید دقت کنیم که در این مرحله عقب ماشین به طرف جدول و پشت ماشین پارک شده می رود اما سر ماشین به طرف خیابان کشیده می شود و باید مراقب ماشینهای عبوری باشیم ) بعد کلاج و ترمز گرفته می شود . ولی فرمان تا آخر هست به همان صورت باید فرمان را که تا آخر به سمت راست برده‌ایم در دست نگه داریم .
===== مرحله دوم =====
با نگاه کردن به سمت چپ خود و پشت ماشین بابرگرداندن سر خود به سمت چپ ، چپ، اگر ماشینی نمی آمد نمی‌آمد:
 
آرام کلاج را رها می کنیممی‌کنیم و فرمان را تا آخر به سمت چپ و با سرعت می پیچیممی‌پیچیم در این موقع باید نصف ماشین ما به پشت ماشین پارک شده رسیده باشد (یعنی فضای بین دو برف پاک کن) . کلاج و ترمز رامی گیریم . سپس پا ر از روی ترمز برداشته و آرام کلاج را رها می کنیممی‌کنیم و فرمان را محکم نگه می داریممی‌داریم و به عقب می رویممی‌رویم وقتی سر ماشین صاف شد ( نباید زمین بین دو ماشین دیده شود ) کلاج و ترمز را می گیریممی‌گیریم و بعد با [[رها کردن]] ترمز و کلاج مقداری به عقب می رویممی‌رویم و سپس کلاج و ترمز را می گیریممی‌گیریم و ماشین راپارک می کنیم می‌کنیم. در این مرحله ماشین باید طوری پارک شود که با جدول حدود 40۴۰ [[سانتی مترسانتی‌متر]] فاصله داشته باشد . ماشین را خاموش کرده و در حالت دنده یک قرار می دهیم می‌دهیم.
 
( البته در جاهایی که از سمت راست می خواهیممی‌خواهیم دوبله پارک کنیم. اگر در سمت چپ بخواهیم دوبله پارک کنیم باید بر عکس عمل کنیم . فرمان را در جهت عکس بالا بپیچانیم. با توجه به این که در دنده عقب وقتی فرمان را به راست می بریممی‌بریم سر ماشین به سمت چپ و عقب ماشین به سمت راست یعنی بر عکس می رود.می‌رود)
بیرون آمدن از پارک :
مرحله اول : زدن راهنمای سمت چپ و نگاه در اینه هااینه‌ها و گذاشتن در دنده یک با رعایت حق تقدم واحتیاط اگر ماشینی نمی آمدنمی‌آمد فرمان را در همان حالت نگه می داریممی‌داریم و سر ماشین راصاف می کنیممی‌کنیم و کلاج و ترمز را می گیریم می‌گیریم.
مرحله دوم :
اگر ماشینی نمی آمدنمی‌آمد ترمز و کلاج را آرام رها کرده و سر ماشین را سریع به سمت راست جاده صاف می کنیممی‌کنیم تا وارد وسط خیابان نشود .نشود؛ و به حرکت خود ادامه می دهیم می‌دهیم.
عبور از سرعت گیرها : بهتر است در تمامی سرعت گیرها سرعت را کاهش داده و وقتی دو چرخ جلو از سرعت گیر گذشتند دنده را یک کرده و به حرکت ادامه دهیم .دهیم؛ که این کار حتماً در مورد سرعت گیرهای بزرگ و سنگی لازم است . اما گاهی بعضی برای عبور از سرعت گیرهای کوتاه و معمولی با برداشتن پا از روی گاز و نیش ترمز عبور می کنند می‌کنند.
 
== جستارهای وابسته ==