تفاوت میان نسخه‌های «دین ابراهیمی»

جز (ویرایش 37.27.160.80 (بحث) به آخرین تغییری که Mpj7 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
 
=== گرایش اخلاقی ===
تمامی ادیان ابراهیمی به انتخاب بین [[خیر و شر]] معتقدند. همچنین قوانین الهی را مبنای [[اخلاق]] و ضامن تعهد اخلاقی می‌دانند. بهدر عبارتقرآن، دیگرکتاب معتقدندآسمانی اخلاقمسلمانان، فاقدبر اصالتلزوم بودهمیانه‌روی، فروتنی و بدوندوری ایماناز بهاسراف قوانینباورمندان الهی،تاکید معیاریشده‌است.<ref>[http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_143_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87#%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 برایبقره/143]</ref><ref>[http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86 درستلقمان/19]</ref><ref>[http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_63_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86 یافرقان/63]</ref><ref>[http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81 اشتباه بودن اعمال وجود نخواهد داشت و در نتیجه صحبت از اخلاق فاقد معنیست.اعراف/31]</ref>
 
=== رستاخیز ===
کاربر گمنام