تفاوت میان نسخه‌های «دوره دوم مجلس شورای ملی»

اصلاح اشتباه در تبدیل تاریخ هجری قمری به هجری خورشیدی
(اصلاح اشتباه در تبدیل تاریخ هجری قمری به هجری خورشیدی)
|-
|
* '''روز بازگشایی''': ۲۴ فروردینآبان ماه ۱۲۸۸ خورشیدی
* '''روز پایانی''': ۳ دی ۱۲۸۹ خورشیدی
* '''تعداد جلسات''': ۳۵۰
|}
 
'''دومین مجلس شورای ملی''' پس از یک سال و ۴ ماه و ۲۱ روز وقفه از [[یکمین مجلس شورای ملی]]، در تاریخ ۲۴ فروردینآبان ماه ۱۲۸۸ خورشیدی مطابق با دوم ذیقعده ۱۳۲۷ بازگشایی شد. این مجلس به دنبال اولتیماتوم دولت روسیه در ۳ دی ۱۲۸۹ خورشیدی منحل شد.
{{تاریخ معاصر-خرد}}