تفاوت میان نسخه‌های «دیسک بلو-ری»

 
== لیزر و نورشناسی ==
به موجب اینکه این نوع لیزر دارای طول موج کوتاهتری (405 nm۴۰۵ نانومتر)می‌باشد در نتیجه داده‌ها و اطلاعات بیشتری نسبت به فرمت دیسک‌های DVDدی‌وی‌دی که دارای لیزر قرمز (650 nm۶۵۰ نانومتر) هستند، را می‌توان روی دیسکهای Blu-rayبلوری ذخیره نمود. یک Blu-rayبلوری دولایه توانایی ذخیره ۵۰ گیگابایت، بیشتر از ۵ برابر ظرفیت یک دیسک‌های DVDدی‌وی‌دی دو لایه را دارد.
اندازه کوچکترین نقطه‌ای که لیزر توانایی تمرکز روی آن را دارد به وسیله تجزیه یا پراش نور محدود می‌شود و به طول موج نور و روزنه عددی (شعاع همگرایی نور) که نور از آن عبور می‌دهد و لنزی که برای تمرکز استفاده می‌شود، بستگی دارد. با کاهش طول موج و افزایش روزنه عددی از ۰٫۶ به ۰٫۸۵ و نازکتر کردن لایه پوششی برای جلوگیری از آثار ناخواسته نوری، پرتوهای لیزر توانایی تمرکز بیشتر در یک نقطه را پیدا خواهد کرد. این امر باعث امکان ذخیره بیشتر در سطح یکسان را می‌دهند.