باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =
| پدر = [[آلیاتس دوم|آلیاتِس دوم]]
| مادر =
| فرزندان = [[ماندانا]]