تفاوت میان نسخه‌های «حشره‌شناسی پزشکی»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
'''حشره‌شناسی پزشکی''' یکی از شاخه‌های علم [[حشره شناسی]] می‌باشد که به بررسی ومطالعه حشرات زیان آور که برای انسان مضر می‌باشد، می‌پردازد.
 
بزرگ‌ترین شاخه جانوری شاخه [[بندپایان]] می‌باشد. همانطور که از نام آنهاآن‌ها پیداست دارای پاهای بندبند می‌باشند. بزرگ‌ترین [[رده]] آنهاآن‌ها حشرات می‌باشند.
 
شاخه بند پایان از ۵ رده تشکیل می‌شود.
# دارای [[شاخک]](آنتن) می‌باشند.که در شناخت و تقسیم بندی اهمیت دارند.
# دارای [[اسکلت]] خارجی می‌باشند.
# بعضی از آنهاآن‌ها دارای بال و بعضی دیگر بدون بال می‌باشندکه در شناخت وتقسیم بندی اهمیت دارد.
# همه اینها ۳ زوج پا دارند.به همین دلیل به اینها [[هگزا]][[پدا]] گفته می‌شود.
# [[دستگاه گردش خون]] در سطح پشتی قرار گرفته واز نوع باز است.
# [[دستگاه تنفسی]] در حشرات سیستم تراشه‌ای نام داردکه ارتباط خارجی آن به وسیله منافذ خارجی به نام [[اسپیراکل]] می‌باشد.
# دستگاه دفع مواد زاید لوله‌های [[مالپیگی]] نام دارد.
# به طوربه‌طور معمول جثه حشرات کوچک می‌باشد.
 
== مرفولوژی(ریخت شناسی) ==
در سر آنتن‌ها به تعداد یک زوج، چشم ساده یا مرکب، [[ضمائم]] دهانی
* تعداد قطعاتی که کنارهم قرار گرفته‌اند و سر را به وجود می‌آورد، تاگمای سر نامیده می‌شود.
* آنتن‌ها به تعداد یک زوج هستند وعضو لمسی بسیار مهم به شماربه‌شمار می‌آیند.در برخی به عنوان اندام چشایی، بویایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.وحتی در برخی ممکن است به عنوان اندام شنوایی مورد استفاده قرار بگیرد.
 
شکل انتن در حشرات متفاوت است و به همین دلیل اینها را به آنتن‌های نخی شکل، آنتن‌های مویی، گرزی و تسبیحی شکل، زانویی و ورقه‌ای و... تقسیم بندی می‌کنند.
 
== ضمائم دهانی ==
در حشرات مختلف متفاوت استو تا حدودی به نوع تغذیه حشره بستگی دارد.که نوع ابتدایی آن نوع ساینده در [[ملخ]] می‌باشد.حس بینائی:رشد این حس در گونه هایگونه‌های مختلف حشرات متفاوت است. چنانچه در حشراتی که در زیر زمین و نقاط تاریک زندگی می کنندمی‌کنند اعضاء بینائی رشد کمی داشته یا از بین رفته اند و در بقیه حشرات این حشرات این اعضاء شامل چشم هایچشم‌های ساده و چشمهای مرکب می باشندمی‌باشند.
(۱) چشمهای ساده به صورت نقاط شفاف در طرفین یا جلوی سر قرار دارند، چشم هایچشم‌های ساده جانبی در لاروها از ۱ تا ۷ عدد در هر طرف سر تغییر می کنندمی‌کنند. چشمهای ساده پشتی در حشرات کامل و پوره حشرات با دگردیسی ناقص وجود دارند و معمولاً سه عدد هستند که یکی در قسمت پیشانی به نام چشم ساده میانی و دو عدد دیگر در طرفین پیشانی مشاهده می شوندمی‌شوند. متشکل از سلولهای بینائی که محور آن رابدوم Rhabdom را تشکیل می دهد. مشاهده می شودمی‌شود . در بعضی حشرات لایه سلول هایسلول‌های رنگین در زیر شبکیه قرار دارد و در بعضی از لاروها ساختمان این چشمها بسیار ساده و فقط از چند سلول بینائی تشکیل یافته استیافته‌است
فصل دوم
(۲) چشمهای مرکب در حشرات کامل به تعداد یک جفت در طرفین سر به اشکال بیضی، گرد، نیم کروی یا لوبیائی قرار دارند وعضو اصلی بینائی هستند.هرچشم مرکب ازچند واحد بینائی به نام اوماتیدی Ommatidie تشکیل شده و تعداد آنهاآن‌ها در حشرات مختلف متفاوت است. چنانچه در کرم شب تاب۲۵۰۰، در مگس خانگی ۴۰۰۰ و در سوسک Dytiscus ۹۰۰۰ عدددر هر چشم مرکب می باشدمی‌باشد.هر اوماتیدی شبیه یک چشم ساده بوده و از سه قسمت قرنیه، عدسیه، وشبکیه یافته استیافته‌است. قرنیه به شکل عدس کوچک و شفاف از جنس کوتیکول است عدسیه متشکل از چهار سلول بلوری است که به مخروط بلوری مرسوم است . شبکیه از ۶ تا۸ سلول حسی طویل و رنگی تشکیل شده و در محور بینائی یا رابدوم قرار دارند.عدسیه وشبکیه هر اوماتیدی به وسیله غلافی از سلولهای رنگین به نام عنبیه احاطه شده‌اند .انتهای رشته هایرشته‌های عصبی سلولهای بینائی به عصب هایعصب‌های مربوط و سپس به عقده هایعقده‌های بینائی در مغز جلوئی متصل می گردند
طرز بینائی در چشمهای مرکب – بینائی در اوماتیدی ها، یا به طریق تشکیل تصویر پهلوی هم صورت می گیردمی‌گیرد . در این حالت اوماتیدی هااوماتیدی‌ها از یکدیگر مجزا بوده و هر یک از آنهاآن‌ها تصویر قسمتی از جسم مورد نظر را در قاعده عدسیه به طوربه‌طور معکوس می سازد و تصویر کامل و حقیقی از پهلوی هم قرار گرفتن این تصاویر حاصل می گردد و این حالت در پروانه هایپروانه‌های روز پرواز و زنبورها ومگس هاومگس‌ها و سخت بالپوشان وجود دارد یا اوماتیدها از یکدیگر مجزا نبوده و تصویر نهائی از روی هم قرار گرفتن چندین تصویر جزء حاصل می گردد. و این حالت در پروانه هایپروانه‌های روزپرواز و زنبورها و مگس هامگس‌ها و سخت بالپوشان وجود دارد یا اوماتیدها از یکدیگر مجزا نبوده و تصویر نهائی از روی هم قرار گرفتن چندین تصویر جزء حاصل می گردد. حشرات بر خلاف انسان اشعه [[ماوراء بنفش]] را تشخیص می دهند، ولی بر عکس، اکثر آنهاآن‌ها رنگ قرمز را درک نمی‌کنند. به همین لحاظ رنگها در نظر حشرات با آنچه ما می بینیم فرق دارد.
 
== سینه(توراکس) ==
# پس سینه (Metathorax)
* [[بال|بال‌ها]] و پاها به سینه متصل است.هر قسمت سینه از ۴ صفحه تشکیل شده‌است.
* حشرات دارای ۶ پا هستند که به آنهاآن‌ها شش پایان (Hexapoda) می‌گویند.وپاهایشان متناسب با نوع فعالیتی است که انجام می‌دهند.
 
== شکم ==
 
== دستگاه گوارش ==
در حشرات کامل است واز دهان شروع وبهو به مخرج ختم می‌شود.دستگاه اصلی دفع مواد زاید لوله‌های مالپیگی می‌باشد.
 
== دستگاه گردش خون ==
 
== دستگاه عصبی ==
در سطح شکمی قرار داردودارای یک قسمت مرکزی به نام مغز می‌باشدکهمی‌باشد که توسط کمربند دور مری به غقده زیر مری وصل می‌شود.
== منابع ==
{{پانویس}}
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش