باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی
دستگاه گردش خون و لنف شامل قلب، شریان‌ها، وریدها، مویرگ‌ها و رگ‌های لنفی است. خون پمپ‌شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن می‌باشد توسط شریان‌ها در بدن توزیع می‌شوند. شریان‌ها پس از انشعاب به شاخه‌های باریک، شریانچه‌ها را به‌وجود می‌آورند و شریانچه‌ها نیز به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می‌شوند.
 
مبادله مواد بین خون و سلولهای ارگانهای مختلف در سطح مویرگها انجام می‌گیرد. پس از مبادله مواد، خون مویرگی به وریدچه‌های منتقل شده و نهایتانهایتاً توسط وریدهای بزرگ مجددامجدداً به قلب برمی‌گردد. رگهای لنفی نیز به‌طور بن‌بست از ارگان‌های مختلف شروع و پس از جمع‌آوری لنف یا مایعات میان‌بافتی (که عمدتاً از خون منشأ گرفته است) آن را به سیستم گردش خونی بازمی‌گرداند.
 
== ساختمان کلی رگ‌های خونی ==
 
لایهٔ میانی (به انگلیسی: Tunica media)
این لایه معمولامعمولاً از عضلات صاف تشکیل شده که در بین آنها الیاف الاستیک، کلاژن، رتیکولر و پروتئوگلیکان‌ها قرار گرفته‌اند. مواد بین سلولی در دیواره رگها توسط سلولهای عضله صاف سنتز می‌شود.
 
لایهٔ خارجی یا ادونتیس (به انگلیسی: Tunica adventita)
خارجی‌ترین لایه عروق و مرکب از |کلاژنالیاف کلاژن نوع I و الیاف ارتجاعی است که بطور طولی قرار گرفته‌اند. این لایه معمولامعمولاً در امتداد با بافت همبند اطراف رگها قرار دارد و تشخیص آنها از یکدیگر مشکل می‌باشد. در عروق بزرگ این لایه حاوی رگهای تغذیه کننده خود عروق موسوم به رگها می‌باشد. انواع رگها در بدن عبارتند از: شریانها، وریدها و مویرگها در رگهای لنفی می‌باشد.
 
== انواع رگ‌ها‌یرگ‌های خونی ==
* [[سرخرگ]] (شریان)
** مانند سرخرگ [[آئورت]] که بزرگترین سرخرگ بدن است.
** مانند [[بزرگ‌سیاهرگ]] که بزرگترین سیاهرگ بدن است.
** مانند [[سیاهرگ‌چه]] ها که کوچکترین سیاهرگ‌های بدن هستند.
* [[مویرگ]] که کوچکترین رگ‌ها هستند و بین سرخرگ و سیاهرگ قرار داشته و محل مبادله مواد غذایی و مواد زائد [[یاخته|یاخته‌ها]]‌ها هستند.
 
 
 
{{-}}
 
== جستارهای وابسته ==
* [[سیاهرگ]] (ورید)
* [[سرخرگ]] (شریان)
* [[مویرگ]]
* [[سیاهرگ‌چه]]