گوریو: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۴۸ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
جزبدون خلاصۀ ویرایش
{{Use dmy dates|date=December 2011}}
{{Infobox Former Country
|native_name = {{lang|ko|고려국}} ({{lang|ko|高麗國}})<br />{{سخ}}<small>{{lang|ko|고려왕조}} ({{lang|ko|高麗王朝}})</small>
|conventional_long_name = پادشاهی گوریو
|common_name = گوریو
|region = شبه جزیره کره
|country = کره
|status = پادشاهی مستقل<br/>{{سخ}}{{small|(918-1270, 1356-1392)}}<br />{{سخ}}{{small|[[خراجگزار]] [[دودمان یوآن|سلسله مغول یوان]] (1270-1356۱۲۷۰–۱۳۵۶)}}
|era =
|government_type = سلطنت
|
|year_start = 918۹۱۸
|year_end = 1392۱۳۹۲
|
|event_start = Coronation of [[تائجو از گوریو|Taejo]]
|
|event1 = Unification of the [[آخرین سه امپراتوری]]
|date_event1 = 936۹۳۶
|event2 = [[Goryeo–Khitan War]]
|date_event2 = 993–1019۹۹۳–۱۰۱۹
|event3 = Completion of [[تریپیتاکا کوریانا]]
|date_event3 = 1251۱۲۵۱
|event4 = [[Goryeo military regime|Military regime]]
|date_event4 = 1170–1270۱۱۷۰–۱۲۷۰
|event5 = [[Korea under Yuan rule|Vassal]] of the Mongol [[دودمان یوآن]]
|date_event5 = 1270–1356۱۲۷۰–۱۳۵۶
|
|event_pre = [[آخرین سه امپراتوری]] rise
|date_pre = 900۹۰۰
|
|<!--- Flag navigation: Preceding and succeeding entities p1 to p5 and s1 to s5 --->
|
|image_flag = Royal flag of Goryeo (Bong-gi).svg
|flag =
|flag_type = پرچم سلطنتی
|
|image_coat = Seal of Goryeo.png
|symbol =
|symbol_type = مهر سلطنتی
|
|image_map = History of Korea-Goryeo Period-1389 CE.gif
|image_map_caption = گوریو در سال 1389۱۳۸۹ میلادی
|
|capital = [[کائسونگ|Gaegyeong]]<small><br />{{سخ}}(919-1232, 1270-1392)</small><br />{{سخ}}[[Ganghwado|Ganghwa]]<small><br />{{سخ}}(1232-1270)</small>
|latd = 37 |latm = 58 |latNS = N |longd = 126 |longm = 33 |longEW = E
|
|title_leader = [[شاه|King]]
|leader1 = [[تائجو از گوریو|Taejo]] (first)
|year_leader1 = 918–943۹۱۸–۹۴۳
|leader2 = [[گوانگ جونگ از گوریو|Gwangjong]]
|year_leader2 = 949–975۹۴۹–۹۷۵
|leader3 = [[سئونگ جونگ از گوریو|Seongjong]]
|year_leader3 = 981–997۹۸۱–۹۹۷
|leader4 = [[Munjong of Goryeo|Munjong]]
|year_leader4 = 1046–1083۱۰۴۶–۱۰۸۳
|leader5 = [[گنگ‌مین گوریو|Gongmin]]
|year_leader5 = 1351–1374۱۳۵۱–۱۳۷۴
|leader6 = [[Gongyang of Goryeo|Gongyang]] (last)
|year_leader6 = 1389–1392۱۳۸۹–۱۳۹۲
|
|title_deputy = [[Goryeo military regime|Military regime leader]]
|deputy1 = [[Jeong Jung-bu]] (first)
|year_deputy1 = 1170–1171۱۱۷۰–۱۱۷۱
|deputy2 = [[Yi Ui-bang]]
|year_deputy2 = 1171–1174۱۱۷۱–۱۱۷۴
|deputy3 = [[Choe Chung-heon]]
|year_deputy3 = 1196–1219۱۱۹۶–۱۲۱۹
|deputy4 = [[Im Yu-mu]] (last)
|year_deputy4 = 1270۱۲۷۰
|
|<!--- Area and population of a given year --->
|stat_pop1 =
|footnotes =
|today = {{Flag|South Korea}}<br />{{سخ}}{{Flag|North Korea}}
}}
{{تاریخ کره}}
 
 
[[پرونده:History of Korea-1374.png|437×599px|بندانگشتی|امپراتوری گوریو در ۱۳۷۴ میلادی]]
این حکومت تحت نفوذ اشراف و اعیان ایالات مختلف که از اعقاب شیلا بودند، قرار گرفت. با این حال امپراتوری گوریئو تا سال ۱۲۳۱ میلادی، باقی‌ماند تا آنکه اقوام مغول، کره را تصرف کردند و به دنبال آن آئین کنفسیوس در کره رواج یافت. در سال ۱۲۶۰ میلادی، حکومت مغولان پایان یافت و حکومت گوریئو دوباره برقرار گشت. پیروان دین کنفسیوس به دستگاه‌های دولتی راه یافتند و سرانجام در سال ۱۳۹۲، به ریاست ژنرال یی سونگ یی به حکومت گوریئو پایان دادند.
 
در بین سالهای ۹۹۴ تا ۹۹۸ امپراتوری گوریو در اوج قدرت بود در این دوره پادشاه گمجنگ جوان قدرت را دست داشت که در اصل مادرش ملکه چانچو حکومت می‌کرد وی قدرت ارتش را در دست داشت و توانست بخش زیادی از مناطق شمالی که به دست امپراتوری لیائو بود دوباره پس بگیرد. در این زمان مردی بنام کیم یانگ از شاهزاده هایشاهزاده‌های شیلا وارد دربار شد و بطور مخفی در صدد براندازی حکومت بود و چونچو این موضوع را فهمید و او را کشت .
 
== جنگ هایجنگ‌های بزرگ گوریو و لیائو ==
بزرگترین تهدید برای امپراتوری گوریو از جانب ترکان ختای بود که با عنوان لیائو در منطقه عظیمی از شمال چین حکومت می کردند می‌کردند. گوریو در بیشتر جنگ هاجنگ‌ها مقاومت می کردمی‌کرد ولی به علت قدرت بزرگ لیائو همواره با انعقاد قرارداد صلح از خطر فروپاشی فرار می کرد می‌کرد. تنها جنگی که به نفع گوریو تمام شد به رهبری [[گنگ جو]] و گنگ گامچان بود که توانستند بسیاری از نیروهای لیائو را شکست دهند . در این زمان امپراتوری [[سونگ]] در چین متحد گوریو در جنگ هاجنگ‌ها بود ولی قبایل جورچن همواره مشکل ساز بودند و شورش می کردند می‌کردند.
 
== جنگ های بزرگ گوریو و لیائو ==
بزرگترین تهدید برای امپراتوری گوریو از جانب ترکان ختای بود که با عنوان لیائو در منطقه عظیمی از شمال چین حکومت می کردند . گوریو در بیشتر جنگ ها مقاومت می کرد ولی به علت قدرت بزرگ لیائو همواره با انعقاد قرارداد صلح از خطر فروپاشی فرار می کرد . تنها جنگی که به نفع گوریو تمام شد به رهبری [[گنگ جو]] و گنگ گامچان بود که توانستند بسیاری از نیروهای لیائو را شکست دهند . در این زمان امپراتوری [[سونگ]] در چین متحد گوریو در جنگ ها بود ولی قبایل جورچن همواره مشکل ساز بودند و شورش می کردند .
== منابع ==
{{پانویس}}