باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۲۷۰ بایت حذف‌شده ،  ۱ سال پیش
{{تغییرمسیر|ملکیان}}
 
'''مصطفی ملکیان''' (زادهٔ ۱۳۳۵ در [[شهرضا]]) [[فیلسوف]] و [[روشنفکری|روشنفکر]] ایرانی است.<ref name="سایت خبرگزاری مهر، ۱۳۹۶">[https://www.mehrnews.com/news/4055814/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8cنقدی-%d8%a8%d8%b1بر-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8cمصطفی-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86ملکیان-%d8%af%d8%b1در-%d8%a8%d8%a7%d8%a8باب-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1%db%8cویرانگری-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81مصرف-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8cزدگی سایت خبرگزاری مهر، ۱۳۹۶]</ref><ref name="سایت رادیو زمانه، ۱۳۹۴">[https://www.radiozamaneh.com/255601 سایت رادیو زمانه، ۱۳۹۴]</ref><ref name="journal.philor.org">[http://journal.philor.org/article_2775.html سایت انجمن علمی فلسفه دین ایران، شماره ۱، صفحه ۱۲۶-۱۰۹، ۱۳۹۴]</ref> بخش عمدهٔ پژوهش‌های او در حوزهٔ [[اخلاق]]، [[دین]]، [[فلسفه دین|فلسفهٔ دین]]، [[اگزیستانسیالیسم]]، [[روان‌شناسی]]، [[علوم انسانی]]، [[روش تحقیق]] و [[روشنفکری]] است.<ref>منصورنژاد، محمد، ۱۳۸۹، نقدی بر استادان به بهانهٔ تجلیل، مقالهٔ نقد و نظری بر کتاب ''راهی به رهایی'' (تألیف مصطفی ملکیان)، تهران: نشر جوان پویا</ref> [[پروژه ی عقلانیت و معنویت]] پروژهٔ مهم اوست.<ref>[http://www.irip.ir/Home/Single/5017 اندیشه‌شناخت؛ ملکیان (نقد هادی صادقی به نظریه ملکیان)]</ref> او از منتقدان روشنفکری دینی است.<ref>[http://www.bbc.com/persian/arts/2014/01/140120_l12_malekian_mostafa_iran_hh سایت بی‌بی‌سی، ۱۳۹۲]</ref>
 
== زندگی ==
 
== نقد آثار ==
آثار مصطفی ملکیان توسط دیگر منتقدان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نقد [[سید جواد میری]] دربارهدربارهٔ اثر ملکیان درباره دربارهٔ ویرانگری مصرف زدگی منتشر شده است.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/4055814/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c name="سایت خبرگزاری مهر، ۱۳۹۶]<"/ref> نقد میثم بادامچی دربارهدربارهٔ رویکرد ملکیان متاخر به عقلانیت و معنویت توسط [[رادیو زمانه]] منتشر شده است.<ref>[https://www.radiozamaneh.com/255601 name="سایت رادیو زمانه، ۱۳۹۴]<"/ref> نقدی از [[علی رحیمی شاهرخت]] و [[علی حقی]] دربارهدربارهٔ دین‌پژوهی مصطفی ملکیان در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است.<ref>[http:// name="journal.philor.org"/article_2775.html سایت انجمن علمی فلسفه دین ایران، شماره ۱، صفحه ۱۲۶-۱۰۹، ۱۳۹۴]</ref>
 
== بازنشر آثار ==
آثار مصطفی ملکیان توسط برخی از سازمان‌ها در ایران بازنشر شده است. [[مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان]] مقاله‌مقاله او دربارهدربارهٔ روش شناسی مطالعات مقايسه‌ایمقایسه‌ای [[عرفان]] را بازنشر کرده است.<ref>[https://library.tebyan.net/a/196664/%D8%AF%D8%B1%D8%B3درس-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1گفتار-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8Aهايي-%D8%AF%D8%B1در-%D8%B1%D9%88%D8%B4روش-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8Aشناسي-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AAمطالعات-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%87مقايسه-%D8%A7%D9%8Aاي-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86عرفان سایت مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، ۱۳۹۳]</ref> مقاله او دربارهٔ تحليلتحلیل [[ايدئولوژیایدئولوژی]] [[سياسیسیاسی]] توسط [[کنسرسیوم محتوای ملی]] در سال ۱۳۹۶ بازنشر شد.<ref>[http://en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=ca7de03d-46c2-4e91-9e26-7a77d1a9b369&sq=مصطفی%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%8620ملکیان سایت کنسرسیوم محتوای ملی، ۱۳۹۶]</ref> سایت [[مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] مقاله او با عنوان «چرا برای حال زندگی نمی‌كنیمنمی‌کنیم» را در سال ۱۳۹۳ بازنشر کرد.<ref name="cgie.org.ir">[https://cgie.org.ir/fa/news/12540 سایت مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، انتشار ۱۳۹۳، بازدید ۱۳۹۶]</ref> او در این مقاله دربارهدربارهٔ فلسفه خوشبختی و معیارهای آن نوشته است. او همچنین تفاوت خوشی زندگی و خوبی زندگی را که اولی یكیک بحث روانشناختی است در حالی كهکه دومی یكیک بحث اخلاقی است را تبیین کرده است. از دیگر مواردی که مصطفی ملکیان در این مقاله مورد بحث قرار داده مولفه‌های خوشی در زندگی است که ارتباط آن را با اخلاق مورد بحث قرار داده است.<ref>[https:// name="cgie.org.ir"/fa/news/12540 سایت مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، انتشار ۱۳۹۳، بازدید ۱۳۹۶]</ref>
 
== دیدگاه‌ها ==
برخی از دیدگاه‌های مصطفی ملکیان:
* «خوشی زندگی یكیک بحث روانشناختی است در حالی كهکه خوبی زندگی یكیک بحث اخلاقی است زیرا لذت بردن یكیک بحث فردی است و هر كسکس در خوشی یا ناخوشی، خودش لذت می‌برد یا بر درد و رنجش افزوده می‌شود. در حالی كهکه خوبی زندگی به افزایش یا كاهشکاهش درد و رنج دیگران اشاره دارد. اما بحث ارزشمندی زندگی یكیک موضوع كاركردیکارکردی است، زیرا در آن از این بحث می‌شود كهکه آیا انسان در مقایسه با چیزی كهکه از هستی گرفته چه چیزی به آن افزوده یا از آن كاستهکاسته است.»<ref>[https:// name="cgie.org.ir"/fa/news/12540 سایت مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، انتشار ۱۳۹۳، بازدید ۱۳۹۶]</ref>
* «گاهی منظور از معنای زندگی بدین معنی است که آیا زیستن ارزش دارد و آیا به صرفه است که ما به زندگی خودمان ادامه بدهیم. فهم این مسالهمسئله ناشی از مسالهمسئله دیگر با عنوان عقلانیت عملی است. عقلانیت عملی نیز بدین معنی است که دست به کاری نزنید که هزینه‌اش بیشتر از فایده‌اش برای شما باشد و اگر دست به کاری زدید که هزینه‌اش بیش از فایده‌اش بود فوراً آن را متوقف کنید. بر اساس عقلانیت عملی اگر زیستن را یک کار بدانیم باید بگوییم که با ما با قصد خود به این کار مشغول نشدیم و توسط پدر و مادر به این دنیا آمدیم، از سوی دیگر اگر بخواهیم از این کار دست بکشیم باید خودکشی کنیم. حال اگر خودکشی نکردیم یعنی اینکه فایده زندگی بیش از هزینه‌اش برای ما بوده است.»<ref>[https://www.mehrnews.com/news/2469664/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86مهمترین-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84مشکل-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87فلسفه-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8Cمعنای-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8Cزندگی-%D8%A7%D8%B3%D8%AAاست-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8Cمعنای-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8Cزندگی-%D8%A7%D8%B2از-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87نظرگاه-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7مولانا سایت خبرگزاری مهر، انتشار ۱۳۹۳]</ref>
* «رنجها و لذتهای یک شخص، شاخص‌ترین شاخصه‌‌هایشاخصه‌های شخصیت و منش او به حساب می‌آیند. هیچ چیز بیش از اینکه چه اموری مایه‌مایه رنج من‌اند و چه اموری سبب‌ساز لذتِ من، مرا به خودم و به دیگران نمی‌شناساند.»<ref>[http://www.ettelaat.com/etiran/?p=322352 سایت روزنامه اطلاعات، انتشار ۱۳۹۶]</ref>
* «در مورد بیشتر انسان‌ها تنها جسم شان در زمان حال زندگی می‌كند،می‌کند، در حالی كهکه ذهن و روان‌شان در حال به سر نمی‌برد، بلكهبلکه ذهن‌شان مشغول برنامه‌های آینده یا خاطرات گذشته است.»<ref>[https:// name="cgie.org.ir"/fa/news/12540 سایت مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، انتشار ۱۳۹۳، بازدید ۱۳۹۶]</ref>
 
== جستارهای وابسته ==