باز کردن منو اصلی

تغییرات

تبلیغاتی که از محاکمهٔ سنگر به وجود آمد، اشتیاق زیادی را ایجاد کرد به‌طوری‌که به موجب آن، تا پایان سال ۱۹۱۷ میلادی، بیش از ۳۰ سازمان پیشگیری از بارداری در ایالات متحده وجود داشت.{{sfn|McCann|2010|pp=751}}{{sfn|Engelman|2011|pp=92}} سنگر همواره نسبت به [[روابط عمومی]] هوشیار بود و از علنی بودن محاکمه خود برای پیشبرد دلایل و اهداف خود استفاده می‌کرد.{{sfn|Chesler|1992|pp=127, 131, 148, 152, 166, 392}}{{sfn|Kennedy|1970|pp=84, 181}}<ref group="یادداشت">سنگر در خاطراتش، اغلب سهم مشارکت فعالان همراهش را کم‌رنگ جلوه داده یا کاملاً حذف کرده‌است. ببینید: Engelman (2011), pp. 92–93.</ref> پس از محاکمه، او به عنوان شاخص‌ترین و قابل رؤیت‌ترین رهبر جنبش ظاهر شد.<ref group="یادداشت">سنگر در خاطراتش، اغلب سهم مشارکت فعالان همراهش را کم‌رنگ جلوه داده یا کاملاً حذف کرده‌است. ببینید: Engelman (2011), pp. 92–93.</ref> دیگر رهبران از جمله ویلیام جی رابینسون<ref group="و">William J. Robinson</ref>، مری دنت و [[بلانش ایمز ایمز]]<ref group="و">Blanche Ames Ames</ref> نمی‌توانستند با [[کاریزما]]، جذبه و شوری که او به پا کرده بود رقابت کنند.{{sfn|Engelman|2011|pp=92–93}}
 
جنبش پیشگیری از بارداری از یک جنبش رادیکال با ریشهٔ طبقهٔ کارگر به کمپینی ارتقا یافته بود که توسط اجتماع زنان و [[کارگر یقه‌سفید|لیبرال‌ها]] حمایت می‌شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=93}} سنگر به اتفاق همکاران و طرفدارانش از شعارهای رادیکال کاستند و به جای آن بر روی مزایای اجتماعی-اقتصادی پیشگیری از بارداری تأکید بیشتری ورزیدند، سیاستی که موجب افزایش مقبولیت جنبش میان عامهٔ آمریکاییان گردید.{{sfn|Engelman|2011|pp=92}} پوشش رسانه‌ای بیشتری شکل گرفت و چندین [[فیلم صامت]] در سال‌های ۱۹۱۰ با موضوع پیشگیری از بارداری (از جمله فیلم [[پیشگیری از بارداری (فیلم)|پیشگیری از بارداری]]، ساختهٔ سنگر که وی نقش خود را در آن بازی می‌کند) تولید شد.<ref group="یادداشت">Engelman(«رسانه‌های (2011غول‌پیکر»), pp. 94–96فیلم ("phenomenalسنگر mediaبه‌نام hype").{{سخ}}Sanger's'ناخوشایند'' movieدر wasنیویورک bannedممنوع asشد. "indecent" in New York.فیلم‌های Otherدیگر moviesعبارتند includedاز: ''Miracleمعجزهٔ of Lifeزندگی'',، ''The Blackلک‌لک Storkسیاه'',، ''Theمتولدنشده''، Unborn'',فرزندانم کجایند؟''Where areو my Children''دستی که andگهواره را تکان‌می‌دهد''[[Hand. Thatببینید: RocksEngelman the(2011), Cradle]]pp. 94–96.''</ref>
 
مخالفت با پیشگیری از بارداری اما همچنان به قوت خود باقی ماند. [[قوه مقننه ایالتی (ایالات متحده آمریکا)|قوهٔ مقننهٔ ایالتی]] از قانونی کردن پیشگیری از بارداری و توزیع اطلاعات مربوط به جلوگیری از بارداری خودداری کرد.{{sfn|Engelman|2011|pp=96}} رهبران دینی سخنرانی کردند و زنانی را که «راحتی و مد» را بر مادر بودن ترجیح می‌دادند، مورد حمله و سرزنش قرار دادند.<ref>Engelman (2011), pp. 97, quoting [[Billy Sunday]].</ref> طرفداران [[به‌نژادی|ایدهٔ به‌نژادی]] نیز نگران آن بودند که پیشگیری از بارداری موجب افزایش تفاوت تعداد تولد آمریکایان «سفیدپوست قدیمی» با مهاجران و «رنگین‌پوست‌ها» شود.{{sfn|McCann|1994|pp=99–101}}{{sfn|Engelman|2011|pp=97–98}}
 
=== جنگ جهانی اول و کاندوم ===
جنبش پیشگیری از بارداری، در نتیجهٔ بحرانی که برای [[نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا|ارتش ایالات متحده]] در رابطه با ابتلای گستردهٔ سربازان آمریکایی به بیماری‌های [[سیفلیس]] و [[سوزاک]] در دوران [[جنگ جهانی اول]] به وجود آمد، موفقیت غیرمنتظره‌ای را به دست آورد. ارتش متعهد شد کارزارِ آموزشی گسترده‌ای با تأکید بر [[پرهیز جنسی]] تشکیل داده و جهت پیشگیری از بارداری، راهنمایی‌های لازم را ارائه نماید.{{sfn|Engelman|2011|pp=107–109}}<ref group="یادداشت">Tone,این pp.فعالیت‌ها 91–115سابقهٔ containsپیشگیری aاز historyبارداری ofدر contraceptionارتش inایالات theمتحده U.S.در militaryجنگ inجهانی Worldاول Warرا Iشامل می‌شد. Navyوزیر secretaryنیروی [[Josephusدریایی Daniels]]جوزف ledدنیلز theفعالیت‌ها effortsبرای toاجباری‌کردن enforceپرهیز abstinenceجنسی را رهبری کرد. ببینید: Tone, pp. 91–115.</ref> البته ارتش تحت فشار طرفداران جنبش پاکی از توزیع یا حتی تأیید کاندوم خودداری کرد، و بدین شکل به تنها ارتش حاضر در جنگ جهانی اول مبدل شد که برای نیروهایش کاندوم عرضه نکرد. زمانی که سربازان ایالات متحده در اروپا حضور داشتند، دسترسی به کاندوم‌های لاستیکی به آسانی فراهم بود و هنگامی که به آمریکا بازگشتند، به استفاده از کاندوم به عنوان روش ترجیحی خود برای پیشگیری از بارداری ادامه دادند.{{sfn|Engelman|2011|pp=107–109}}
 
جنبش [[آمیزش جنسی امن|ضد بیماری‌های مقاربتی]] ارتش یک نقطهٔ عطف بود. این نخستین مرتبه‌ای بود که یک [[سازمان دولتی]] درگیر بحثی عمومی و ادامه‌دار دربارهٔ مسایل جنسی شده بود.{{sfn|Engelman|2011|pp=109}} این گفتمان عمومی دولتی، آمیزش جنسی را از موضوعی مخفی به یک موضوع قانونی پژوهش علمی تغییر داد، و پیشگیری از بارداری را از موضوعی اخلاقی به مسئلهٔ [[بهداشت عمومی]] تبدیل کرد.<ref>Engelman (2011) pp. 109–110, quoting Tone pp. 102–109.</ref>
 
=== تلاش‌های قانونی ===
در طول جنگ جهانی اول، مری دنت تلاش‌های خود را بر روی جنبش صلح متمرکز کرد؛ اما در سال ۱۹۱۸ به فعالیت‌هایش در زمینهٔ جنبش پیشگیری از بارداری بازگشت.{{sfn|Engelman|2011|pp=104}} او به رهبری خود، در سازمان ملی پیشگیری از بارداری، ادامه داد و با شرکت انتشارات زن نیویورک متعلق به سنگر هم همکاری کرد. در سال ۱۹۱۹ دنت رساله‌ای آموزشی به نام ''سکس ساید آو لایف''<ref group="و">The Sex Side of Life</ref> (یا جنبهٔ جنسی زندگی) را به‌طور گسترده منتشر کرد. این جزوه به سکس به عنوان یک امر طبیعی و لذت‌بخش می‌پرداخت.{{sfn|Engelman|2011|pp=105}} با این حال در همان سال دنت خسته از کمبود همیشگی منابع مالی در سازمان ملی پیشگیری از بارداری<ref group="و"> National Birth Control League (NBCL)</ref>، از این شرکت جدا شد و سازمان [[سازمان فرزندپروری داوطلبانه|والنتری پرنتهود لیگ]] را تشکیل داد.{{sfn|Engelman|2011|pp=111}} دنت و سنگر هر دو تغییراتی قانونی را جهت پیشگیری از بارداری پیشنهاد دادند، اما هر یک رویکرد متفاوتی را پی گرفتند. سنگر به پیشگیری از بارداری تنها تحت نظارت پزشک معتقد بود، اما دنت برای پیشگیری از بارداری بدون محدودیت تلاش می‌کرد.{{sfn|McCann|1994|pp=69–70}}{{sfn|Engelman|2011|pp=113–115}} سنگر که طرفدار روش دیافراگم بود، نگران آن بود که دسترسی نامحدود منجر به تولید دیافراگم‌های نامناسب شده و به سودجویی پزشکی منتهی شود.{{sfn|Engelman|2011|pp=113–115}}<ref group="یادداشت">McCannنمونه‌هایی (1994),وجود pp.دارد 71–72که givesترس‌های examplesسنگر thatرا showتوجیه Sanger'sمی‌کند. fearsببینید: wereMcCann justified(1994), pp. 71–72.</ref> اما دنت نگران آن بود که ملزم کردن زنان به گرفتن نسخه از پزشک باعث شود که زنان فقیر از دریافت خدمات پیشگیری از بارداری محروم بمانند. او همچنین از بابت وجود تعداد کافی پزشکان در حوزهٔ پیشگیری از بارداری نیز نگرانی داشت.{{sfn|McCann|1994|pp=69–70}} تلاش‌های قانونی هر دوی آن‌ها به شکست انجامید. بخشی از دلایل شکست به این سبب بود که بعضی از قانونگذاران فکر می‌کردند که ترس از بارداری تنها عاملی است که زنان را پاکدامن نگهداشته‌است.{{sfn|McCann|1994|pp=44–45}} در اوایل دههٔ ۱۹۲۰ نقش رهبری سنگر در جنبش تثبیت شد؛ به دلیل این که در مجامع عمومی سخنرانی می‌کرد، و برای حذف دنت از جلسات و رخدادها قدم‌هایی برداشت.<ref group="یادداشت">Engelmanسنگر، (2011),به pp.خاطر 115–116.حسادت Sanger,به jealousنقش ofرهبری herاو، leadershipدنت role,را excludedاز Dennettحضور fromدر meetingsجلسات andو otherدیگر activitiesفعالیت‌هایی thatکه wouldبه benefitسود Dennettدنت بود، محروم کرد. ببینید: Engelman (2011), pp. 115–116.</ref>
 
=== سازمان پیشگیری از بارداری آمریکا ===
:{{اصلی|سازمان پیشگیری از بارداری آمریکا}}
هرچند که سنگر با انتشار ماهنامهٔ ''برث کنترل ریویو'' بین سال‌های ۱۹۲۰–۱۹۱۹ در زمینهٔ پیشگیری از بارداری فعال بود، اما در آن زمان با هیچ‌یک از دو سازمان اصلی پیشگیری از بارداری یعنی [[سازمان ملی پیشگیری از بارداری]] و [[سازمان فرزندپروری داوطلبانه]] به‌طور رسمی همکاری و وابستگی نداشت. او در سال ۱۹۲۱ متقاعد شد که برای بدست آوردن حمایت افراد حرفه‌ای و [[جامعه علمی|جامعهٔ علمی]] نیازمند همکاری با یک گروه رسمی است. اما به جای پیوستن به یکی از سازمان‌هایی که در آن زمان وجود داشت، او خود تصمیم به تشکیل یک سازمان جدید گرفت.{{sfn|Engelman|2011|pp=120–122}} در گام نخست، او به سازماندهی اولین کنفرانس پیشگیری از بارداری آمریکا که در نوامبر ۱۹۲۱ در شهر نیویورک برگزار شد، پرداخت. در شب پایانی کنفرانس، در حالی که سنگر آماده می‌شد در [[تاون‌هال نیویورک]] که مملو از جمعیت بود سخنرانی کند، پلیس به این جلسه یورش برد و او را به دلیل رفتار اخلالگرانه بازداشت کرد. او از روی صحنه فریاد زد: «ما طبق [[قانون اساسی]] حق داریم تا این کنفراس را برگزار کنیم… بگذارید (آن‌ها) اگر می‌خواهند ما را با چماق بزنند.»{{sfn|Engelman|2011|pp=124–125}} او خیلی زود آزاد شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=124–125}} روز بعد مشخص شد که [[پاتریک جوزف هیز]]، کاردینال [[اسقف‌نشین|اسقف‌نشین نیویورک]] [[کلیسای کاتولیک]]، به پلیس فشار آورده تا کنفرانس را تعطیل کنند.{{sfn|Engelman|2011|pp=125–126}} یورش به سیتی‌هال نقطهٔ عطفی برای جنبش بود: مخالفت‌های پزشکی و دولتی کم‌رنگ شد، و کلیسای کاتولیک به عنوان تنها صدای قدرتمند مخالف ظاهر شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=129}} پس از پایان کنفرانس، سنگر و حامیانش [[سازمان پیشگیری از بارداری آمریکا]]<ref group="و">American Birth Control League (ABCL)</ref> را تأسیس کردند.{{sfn|Freedman|2007|pp=211}}{{sfn|Engelman|2011|pp=129–130}}<ref>The group="یادداشت">ABCL wasدر دسامبر established۱۹۲۱ inتأسیس، Decemberو 1921,نخستین andنشست heldآن itsدر firstژانویه meetingسال in۱۹۲۲ Januaryبرگزار 1922شد.</ref>
{{Quote box
|width = 30em
|quote = «ما باور داریم که بچه‌ها باید (۱) در عشق بوجود آیند، (۲) با آگاهی و میل مادر به دنیا بیایند، (۳) و تنها در صورت سالم بودن متولد شوند؛ بنابراین باور داریم که هر زن بایستی قدرت و آزادی پیشگیری از بارداری را داشته باشد، مگر این که این موارد برقرار باشد.»
 
بیانیهٔ [[سازمان پیشگیری از بارداری آمریکا]]<ref> group="Birthیادداشت">«پیشگیری از controlبارداری: Whatچیست؟، itچگونه is,کار Howمی‌کند؟، itچه works,کاری Whatانجام itخواهدداد؟»، willببینید: do", ''The Proceedings of the First American Birth Control Conference'', November 1921, pp. 207–208.{{سخ}}Sanger, Margaret (Ed.), ''The Birth Control Review'', '''V''' (12):18 , (December 1921).</ref>
{{سخ}}Sanger, Margaret (Ed.), ''The Birth Control Review'', '''V''' (12):18 , (December 1921).</ref>
}}
 
[[پرونده:17-23 West 16th St.jpg|بندانگشتی|[[دفتر تحقیقات بالینی]] (درمانگاه مارگارت سنگر واقع در شهر نیویورک) که از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۳ فعال بود.]]
 
چهار سال پس از آن که دادگاه تجدید نظر نیویورک اجازهٔ پیشگیری از بارداری توسط پزشکان را صادر نمود، سنگر دومین درمانگاه پیشگیری از بارداری را افتتاح کرد، او هم‌زمان پزشکانی را نیز به استخدام درآورد تا در چارچوب حکم دادگاه به آن جنبهٔ رسمی ببخشد (اولین درمانگاه پیشگیری از بارداری، پرستاران را به کار گرفته بود).{{sfn|Engelman|2011|pp=137}} این درمانگاه که دومین درمانگاه بود، با نام [[دفتر تحقیقات بالینی]]<ref group="و">Clinical Research Bureau (CRB)</ref>، در دوم ژانویه ۱۹۲۳ افتتاح شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=138}} برای جلوگیری از آزار و اذیت پلیس، ماهیت آن تبلیغ نگردید و مأموریت اصلی آن انجام تحقیقات علمی بود، و فقط به زنان متأهل خدمات ارائه می‌کرد.<ref group="یادداشت">EngelmanCRB، (2011),از p.آغاز 138.فعالیت، Theاطلاعات CRB,دقیق fromدربارهٔ itsاثربخشی inception,روش‌های collectedمختلفِ detailedپیشگیری dataاز onبارداری theرا effectivenessجمع‌آوری، ofو variousنتایج contraceptiveرا methods,در andگزارش‌ها publishedو theنشریات resultsبسیاری inمنتشر manyکرد. reportsببینید: andEngelman journals(2011), p. 138.</ref> ماهیت اصلی این درمانگاه سرانجام در دسامبر سال ۱۹۲۳ اعلان عمومی شد؛ اما این بار هیچ‌گونه دستگیری یا بحثی وجود نداشت. این موضوع باعث شد تا کنشگران متقاعد شوند که پس از گذشت یک دهه درگیری نهایتاً پیشگیری از بارداری در ایالات متحده مورد پذیرش قرار گرفته‌است.{{sfn|Engelman|2011|pp=139}} دفتر تحقیقات بالینی اولین درمانگاه قانونی پیشگیری از بارداری در ایالات متحده بود و به سرعت به پرچمدار مرکز تحقیقات پیشگیری از بارداری در جهان بدل شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=139}}
 
== پیشرفت‌ها و عقب‌نشینی‌ها (۱۹۲۰–۱۹۴۰) ==