تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان جکسون، ویسکانسین»

جز
برچسب: ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
 
|state=Wisconsin
|seal=
|founded year=1853۱۸۵۳
|founded date=
|seat wl=Black River Falls
|largest city wl=Black River Falls
|area_total_sq_mi=1000۱۰۰۰
|area_land_sq_mi=988۹۸۸
|area_water_sq_mi=13۱۳
|area percentage=1.3%۱٫۳٪
|census yr=2010۲۰۱۰
|pop=20449۲۰۴۴۹
|density_sq_mi=21۲۱
|time zone=Central
|footnotes=