تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

جز
آشور میانه
جز (آشور میانه)
| [[توکولتی‌نینورتای یکم]] ||
|-
| [[تیگلت‌پیلسر یکم]] || [[۱۱۱۵۱۱۱۴-۱۰۷۶ (پیش‍‍‌‍‍‍پیش از میلاد)|۱۱۱۵]] - ؟
|-
|[[آشور نصیرپال یکم]]
|۱۰۴۹-۱۰۳۱ (پیش از میلاد)
|-
| [[تیگلت‌پیلسر دوم]] || [[۹۶۷ (پیش از میلاد)|۹۶۷]] - [[۹۳۵ (پیش از میلاد)]]