باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| زادروز = [[۱۳۱۳]]
| شهر تولد = [[تالش]]
| تبار = [[تالش]]
| کشور تولد = {{IRI}}
| نام همسر =
کاربر گمنام