تفاوت میان نسخه‌های «زبان خوارزمی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
جز
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
{{Infobox language
|name= Khwarezmianخوارزمیان
|altname=Chorasmianخورسمیان
|state=[[Khwarezmخوارزم]]
|region=[[Centralآسیای Asiaمرکزی]]
|era=550 BCEپیش از میلاد – 1200 ADمیلادی
|ref=linglist
|familycolor=Indo-European
|fam2=[[Indo-Iranian languages|Indo-Iranian]]
|fam3=[[Iranianزبان‌های languagesایرانی|Iranianایرانیان]]
|fam4=[[Easternزبان‌های Iranianایرانی languagesشرقی|Easternشرقی]]
|iso3=xco
|glotto=khwa1238