تفاوت میان نسخه‌های «هنرمند بازی ویدئویی»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{صنعت بازی‌های ویدئویی}} '''هنرمند بازی ویدئویی''' یک هنرمند است که هنری برا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{صنعت بازی‌های ویدئویی}} '''هنرمند بازی ویدئویی''' یک هنرمند است که هنری برا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)