باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* ۱۳۲۷ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های جهان نو، [[یغما (مجله)|یغما]]، شرق میانه،
* ۱۳۲۸ ارائه پایان‌نامه تحصیلی با عنوان (اقلیت‌ها در ایران)، دریافت برگه لیسانسیه قضایی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تولد فرزند دومش، بهرام افشار، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های جهان نو و دانش.
* ۱۳۲۹ نگارش مقاله‌ها و یادداشت‌هایی با نام‌های پوشیده/ مستعار: (پناه)، (الف)، (جویا)، (کریم محمدی)، استخدام در [[وزارت فرهنگ]] به عنوان دبیر دبیرستان‌ها و تدریس در دبیرستان‌های شرف، قریب (ایرانشهر) تهران، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های جهان نو، سالنامه کشور ایران، اطلاعات ماهانه، [[شهرری]]، مهرایران،مهر ایران، دانش، نمایشگاه.<ref>سید فرید قاسمی، ''سال‌نگار زندگی ایرج افشار، [[مجله بخارا]]، سال چهاردهم، شماره۸۱– خرداد–تیر۱۳۹۰ ''</ref>
 
=== دههٔ ۱۳۳۰ ===