باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|glottorefname=Khwarezmian
|linglist=xco
|script=[[الفبای آرامی]], [[الفبای سغدی]], [[Pahlaviخط scriptپهلوی]], [[Arabicالفبای scriptعربی|الفبای خوارزمی]]
}}
 
۳۴۶

ویرایش