تفاوت میان نسخه‌های «حوزه علمیه»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: میکنندوکسانی⟸میکنند و کسانی، می‌کنندمعادل⟸می‌کنند معادل
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: میکنندوکسانی⟸میکنند و کسانی، می‌کنندمعادل⟸می‌کنند معادل)
== مدارک معادل ==
{{نوشتار اصلی|مدرک حوزوی}}
مدارک آموزشی حوزه از لیسانس شروع می‌شود یعنی کسانی که موفق به طی پایه ۹ بشنود معادل لیسانس را دریافت میکنندوکسانیمیکنند و کسانی که پایه ۱۰را دریافت می‌کنندمعادلمی‌کنند معادل فوق لیسانس می‌شود<ref>http://www.gordonconwell.edu/why-seminary/Theological-Seminary-Divinity-School-Bible-College-Bible-Institute.cfm</ref>
 
== جستارهای وابسته ==