باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|تالیفات=
}}
'''پارمنیدس''' [[پزشک]] و [[فیلسوف]] [[فلسفه پیشاسقراطی|پیشاسقراطی]] بود. اوغالبا راگفته آغازگرمیشود بهکه پارمنیدس کارگیریعلم [[منطق]] دررا ابداع کرده است ولی آنچه او واقعا ابداع کرده است علم [[مابعدالطبیعه]] دانسته‌اندمبتنی بر [[منطق]] بود .<ref name=r>{{یادکرد|فصل=فصل پنجم:پارمنیدس|کتاب=تاریخ فلسفه غرب، جلد اول:فلسفه قدیم|نویسنده=برتراند راسل|ترجمه=نجف دریابندری|ناشر=شرکت سهامی کتاب‌های جیبی|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=|ویرایش=|صفحه=صفحه ۵۲ تا ۵۵|سال=۱۳۴۰|شابک=}}</ref>
 
== زندگی ==