تفاوت میان نسخه‌های «مینا نوری»

۱۶۶ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
- مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۳۶، آبان ۱۳۹۱، "آفتاب از پشت پنجره‌های بسته و پرده‌های کشیده"، ایمان افسریان{{سخ}}
- مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۸۵، مهر۱۳۹۳، "خلوت تر از همیشه"، مینا فشنگچی{{سخ}}
- فصل نامه حرفه: هنرمند، شماره ۵۲،٥٢، پائیزپائيز ۱۳۹۳،١٣٩٣، "اشیا اشياء و روایت‌هاًروايت ها "، ثمیلاثميلا امیرابراهیمیاميرابراهيمى{{سخ}}
- روزنامه آسیا- واریته، ۲۲ مهر۱۳۹۳، "وقتی عینک‌ها دنیا را جور دیگری می‌بینند"{{سخ}}
- روزنامه آسیا- واریته، ۱۰ آبان ۱۳۹۳، اعظم علیزاده{{سخ}}
- روزنامه جام جم، ۴ آبان ۱۳۹۳، "عینک‌های تماشایی و داستان زندگی"{{سخ}}
 
- ماهنامه اجتمايى زنان امروز، سال سوم، شماره ١٨، خرداد ١٣٩٥، " سنجاق قفلى ها "، آيدا عباسى{{سخ}}
- Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol12, No 4, Winter 2003 _ Of ropes, rocks and opposing forces{{سخ}}
- 2009 Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol 18, No 3, Autumn _ Printmaking in Iran
۳

ویرایش