سوگیری تأییدی: تفاوت میان نسخه‌ها

یک زیربخش جدید (انواع) ایجاد شد.
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(یک زیربخش جدید (انواع) ایجاد شد.)
 
از این سوگیری برای توضیح پدیده‌های [[روان‌شناسی شناختی|شناختی]] مختلفی استفاده می‌شود که این پدیده‌ها از آن جمله‌اند: [[قطبی شدن گروه|قطبی شدن نگرش]]<ref group="انگلیسی">Attitude polarization</ref> (که در آن اختلاف نظر اعضای گروه، با مراجعه به مجموعه‌ی یکسانی از شواهد بیشتر می‌شود)، [[ثبات باور]]<ref group="انگلیسی">Belief perseverance</ref> (که در آن، باور فرد به یک گزاره، با ارائه شواهد نقض، مستحکم‌تر می‌شود)، [[اثر تقدم|اثر تقدم غیرمنطقی]]<ref group="انگلیسی">Primacy effect</ref> (که در آن فرد به اطلاعاتی که زودتر با آن‌ها مواجه شده بیشتر اتکا می‌کند) و [[همبستگی خیالی]]<ref group="انگلیسی">Illusory correlation</ref> (که در آن فرد بین متغیرها یا رویدادهای غیرمرتبط، نوعی از همبستگی را پیدا می‌کند).
 
== انواع ==
سوگیری تاییدی با آنچه که معمولاً [[پیش‌گویی خودمحقق‌کننده]] خوانده می‌شود، متفاوت است. در پیش‌گویی خودمحقق‌کننده، انتظارات فرد، روی نحوه رفتار او اثر می‌گذارد به طوری که این رفتار جدید، خود به محقق شدن نتیجه مورد انتظار پیش‌گویی ختم می‌شود. در طرف مقابل، سوگیری تاییدی ناشی از چگونگی پردازش اطلاعات است. به عبارتی سوگیری تاییدی، گرایشی در افراد است که هنگام جستجوی شواهد، تفسیر آن‌ها یا به یادآوردن‌شان از حافظه، به سمت حفظ باورهای فعلی متمایل می‌شوند.
 
== جستارهای وابسته ==