تفاوت میان نسخه‌های «کلمات مبارکه مکنونه»

اضافه کردن مطلبی در زمینه عمل به توصیه های اخلاقی کتاب و اصلاح توضیحات مربوط به بند اول کتاب.
(اضافه کردن مطلبی در زمینه عمل به توصیه های اخلاقی کتاب و اصلاح توضیحات مربوط به بند اول کتاب.)
" … پس از [[کتاب ایقان]] که مخزن حقایق اسرار الهیّه و مکمن معارف بدیعهٔ رحمانیّه است مجموعهٔ جواهر آسای کلمات مبارکهٔ مکنونه را باید یاد نمود. این درّ معانی ولآلی حکمت یزدانی که در اوقاتی که [[حضرت بهاءالله]] در کنار دجله مشی می‌فرمودند و در دریای توجّه و تفکّر غوطه‌ور بودند از لسان اطهر به لغت فارسی و عربی نازل، بدواً به مناسبتِ "[[صحیفهٔ مخزونهٔ فاطمیّه]]" که به اعتقاد شیعیان باید یوم ظهور نزد [[قائم موعود]] موجود باشد به همین نام موسوم گردید. صحیفهٔ مذکوره صحیفه‌ای بود که [[جبرئیل]] به امر الهی برای [[حضرت فاطمه]] آورد و [[حضرت علی]] علیه السّلام آن را کتابت فرمود و تلاوتش در احیانی که آن مخدّرهٔ کبری از رحلت پدر بزرگوار غرق در دریای احزان و تأثّرات شدیده بود مایهٔ تسلّی و تشفّی خاطر مبارکش می‌گردید.
 
در آثار بهائی من جمله در آثار عبدالبهاء به خواندن و عمل به توصیه های اخلاقی این کتاب تاکید فراوان شده است. <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=من مكاتيب حضرت عبدالبهاء شماره ١‏|نام خانوادگی=نوری|نام=عبدالبهاء عباس|ناشر=دار النشر البهائية في البرازيل|سال=۲۰۰۸|شابک=|مکان=برزیل|صفحات=۱۷۸}}</ref>
این جوهر تعالیم الهی و زبدهٔ نصایح آسمانی که برای تلطیف ارواح و ارتقاء حقایق بشریّه به عوالم عزّ روحانیّه از قلم مالک البریّه نازل گردیده عظمت مقام و علوّ مرتبتش از بیان مقدّسی که در فاتحهٔ آن اوراق مندرج و مسطور است معلوم می‌گردد قوله الاعزّ الاعلی "'''هذا ما نزّل من جبروت العزّة بلسان القدرة و القوّة علی النّبیّین من قبل و انّا اخذنا جواهره و اقمصناه قمیص الاختصار فضلاً علی الاخیار لیوفوا بعهد الله و یؤدوا اماناته فی انفسهم و لیکوننّ بجوهر التّقی فی ارض الرّوح من الفائزین''' ".<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=ربانی |نام=شوقی |کتاب=قرن بدیع | ناشر=موسسه معارف بهائی به زبان فارسی |سال= ۱۹۹۲|شابک=}}</ref>
 
اینکلمات جوهرمکنونه تعالیمبه الهیگفته وآنچه زبدهٔدر نصایحاول آسمانیقسمت کهعربی برایکتاب تلطیفآمده ارواحعصاره وآموزه ارتقاءهای حقایقاخلاقی بشریّهادیان بهگذشته عوالماست عزّکه روحانیّهبر ازبه قلماختصار مالکدر البریّهاین نازلکتاب گردیدهگرد عظمتآمده مقاماست. واولین علوّپاراگراف مرتبتشاین ازکتاب بیان مقدّسی که در فاتحهٔ آن اوراق مندرج و مسطورچنین است معلوم می‌گردد قوله الاعزّ الاعلی: "'''هذا ما نزّل من جبروت العزّة بلسان القدرة و القوّة علی النّبیّین من قبل و انّا اخذنا جواهره و اقمصناه قمیص الاختصار فضلاً علی الاخیار لیوفوا بعهد الله و یؤدوا اماناته فی انفسهم و لیکوننّ بجوهر التّقی فی ارض الرّوح من الفائزین''' ".<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=ربانی |نام=شوقی |کتاب=قرن بدیع | ناشر=موسسه معارف بهائی به زبان فارسی |سال= ۱۹۹۲|شابک=}}</ref>
مضمون عبارات عربی به فارسی چنین است: «این اثریست که به زبان قدرت و قوّت از جبروت عزّت بر انبیای قبل نازل شده. و ما جوهر آن را گرفته و لباس اختصار به آن پوشانده ایم، فضلی بر پرهیزکاران که به عهد الهی وفا نمایند و در زندگی خویش امانت او (حقّ) را ادا کنند و در عالم روح گوهر تقوی را در یابند.»
 
مضمون عباراتفارسی عربیاین به فارسیعبارات چنین است: «این اثریست که به زبان قدرت و قوّت از جبروت عزّت بر انبیای قبل نازل شده. و ما جوهر آن را گرفته و لباس اختصار به آن پوشانده ایم، فضلی بر پرهیزکاران که به عهد الهی وفا نمایند و در زندگی خویش امانت او (حقّ) را ادا کنند و در عالم روح گوهر تقوی را در یابند.»
 
'''مفاهیم مندمج در کلمات مکنونه'''
 
این مجموعه مفاهیم متعددی را در بر دارد، از جمله تشویق به دوستی و محبت به همنوع، پاکی و صفای قلب، مدارا کردن با یکدیگر، رعایت عدل و انصاف، حفاظت فقرا، قناعت، مشغولیت به کسب و کار، وفای به عهد، مصاحبت با نیکان، تقوای خالص، عمل پاک. از طرفی دیگر خوانندهء این کلمات را نهی مینماید از بد گوئي و بد بینی، تهمت و افترا، غل و حسد، بر تریبرتری جوئی از دیگران، بطالت و بی ثمر بودن و گمراهی دیگران. این مجموعه با این بیان خاتمه می یابد: « عروس معانی بدیعه که ورای پرده های بیان مستور و پنهان بود بعنایت الهی و الطاف ربانی چون شعاع منیر جمال دوست ظاهر و هویدا شد. شهادت میدهم ای دوستان که نعمت تمام و حجّت کامل و برهان ظاهر و دلیل ثابت آمد دیگر تا همّت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نماید...»
 
'''چند نمونه از کلمات مکنونه فارسی'''