تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Alivaziff/صفحه تمرین»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
|-
|
|برای ۀخرینآخرین بار
|اسماعیل یاک
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|Yeminim olsun
|-
|
|بی وفا
|آذریها
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|Vefasiz yarim
|-
|