تفاوت میان نسخه‌های «فهرست اسیدها»

۵۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
حذف اسید اسیتیک
(تکمیل جدول)
(حذف اسید اسیتیک)
! نام اسید
! فرمول شیمیایی اسید
! ثابت تفکیک اسید<ref>[[ثابت تفکیک اسید]] معیاری است برای سنجش قدرت اسیدی که مقدار آن با قدرت اسیدی ترکیب رابطه عکس دارد. به عنوان مثال اسیدی با ثابت تفکیک ۳،۲-، قوی‌تر است از اسیدی با ثابت تفکیک ۱ و قوی‌تر است از اسیدی با ثابت تفکیک ۲۳۲-.</ref> (pK<sub>a</sub>)
! نام آیوپاک
|-
| [[اسید اسیتیک]]
|
|
|
|-
| [[اسید سیتریک]]
|-
| [[اسید نیتریک]]
|
|
|
|-
| [[اسید اسیتریک]]
|
|
|-
| [[اسید لاکتیک]]
| C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub>
| ۳٫۸۵
|
|-
| [[اسید پیروگلوتامیک]]
| C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>3</sub>
|
|۵-اکسوپیرولیدین-۲-کربوکسیلیک اسید
|
|
|-
| [[اسید بنزوییک]]
|
|-
| [[اسید فلوئوریدریکفلوئوروبوریک]]
| HBF<sub>4</sub>
|
| ۰٫۴-
|
| تترافلوئوروبوریک اسید
|
|-
| [[اسید سولفونیک]]
|
|
|
|}
<references/>‎